Gemeentebalie > Leven, reizen en papieren

Gemeentebalie

Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijk bewijs dat u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. Het is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) waarop uw nationaliteit staat vermeld. U kunt dit uittreksel aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Kosten

Een uittreksel uit de BRP kost € 15,20.

Let op: Als u een uittreksel uit de BRP aanvraagt aan de balie, betaalt u € 25,20.

Aanvragen

U kunt het uittreksel digitaal aanvragen. U hebt daarbij wel uw DigiD nodig. U betaalt dan direct online en wij sturen het uittreksel binnen twee werkdagen naar u toe. Let op: Kies bij de aanvraag voor het standaard uittreksel. Op dit uittreksel staat namelijk uw nationaliteit vermeld.

Uittreksel BRP van mijzelf

U kunt eventueel ook een brief en een kopie van een geldig legitimatiebewijs sturen naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Burgerzaken, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Vermeld daarin duidelijk dat het om een uittreksel met nationaliteit gaat. U krijgt vervolgens per post een betalingsverzoek. Wij versturen het uittreksel nadat wij uw betaling hebben ontvangen.

U kunt het uittreksel ook aanvragen aan de balie van de afdeling Burgerzaken. U kunt het uittreksel dan direct meenemen. Let op: Voor het aanvragen van een uittreksel aan de balie betaalt u € 10 extra.

Voor wie mag ik dit uittreksel aanvragen?

Het uittreksel uit de Basisregistratie Personen kan worden aangevraagd door:

  • de persoon zelf;
  • ouders, voogden en verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • curatoren, voor personen die onder curatele staan;
  • gemachtigden.

Een gemachtigde moet in het bezit zijn van de schriftelijke machtiging, zijn eigen legitimatiebewijs en (een kopie van) het legitimatiebewijs van de volmachtgever. 

Internationaal uittreksel

Hebt u een uittreksel uit de BRP nodig voor gebruik in het buitenland? Of voor buitenlandse autoriteiten in Nederland? Vraag dan om een internationaal uittreksel.

Uittreksel voor niet-ingezetenen

Bent u na september 1994 uitgeschreven uit Nederland? Of hebt u zich voor een kortdurend verblijf in Nederland ingeschreven als niet-ingezetene? Dan kunt u een uittreksel aanvragen uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt daarvoor terecht bij één van de volgende gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle. Kijk voor meer informatie eerst op de website van deze gemeenten.

Contact

Afspraak maken

Wilt u voorkomen dat u misschien lang moet wachten? Of wilt u komen op dinsdag of donderdag tussen 16.30 en 20.00 uur? Maak dan eerst een afspraak. Klik daarvoor op onderstaande button.

Afspraak maken   

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

  • maandag van 8.30 tot 16.30 uur
  • dinsdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
  • woensdag van 8.30 tot 16.30 uur 
  • donderdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon:  14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?