Gemeentebalie > Leven, reizen en papieren

Gemeentebalie

Bewijs van Nederlanderschap

Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijk bewijs dat u in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. Het is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) waarop uw nationaliteit staat vermeld. U kunt dit uittreksel aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Voor wie mag ik dit uittreksel aanvragen?

Het uittreksel uit de Basisregistratie Personen kan worden aangevraagd door:

  • de persoon zelf;
  • ouders, voogden en verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • curatoren, voor personen die onder curatele staan;
  • gemachtigden.

Een gemachtigde moet in het bezit zijn van de schriftelijke machtiging, zijn eigen legitimatiebewijs en (een kopie van) het legitimatiebewijs van de volmachtgever. 

Internationaal uittreksel

Hebt u een uittreksel uit de BRP nodig voor gebruik in het buitenland? Of voor buitenlandse autoriteiten in Nederland? Vraag dan om een internationaal uittreksel.

Uittreksel voor niet-ingezetenen

Bent u na september 1994 uitgeschreven uit Nederland? Of hebt u zich voor een kortdurend verblijf in Nederland ingeschreven als niet-ingezetene? Dan kunt u een uittreksel aanvragen uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt daarvoor terecht bij één van de volgende gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle. Kijk voor meer informatie eerst op de website van deze gemeenten.

Als u voor oktober 1994 bent uitgeschreven uit Nederland, kunt u een bewijs van Nederlanderschap aanvragen in uw laatste woongemeente.

Kosten

Een uittreksel uit de BRP kost € 15,20.

Let op: Als u een uittreksel uit de BRP aanvraagt aan de balie, betaalt u € 25,20.

Aanvragen

U kunt het uittreksel digitaal aanvragen. U hebt daarbij wel uw DigiD nodig. U betaalt dan direct online en wij sturen het uittreksel binnen twee werkdagen naar u toe. Let op: Kies bij de aanvraag voor het standaard uittreksel. Op dit uittreksel staat namelijk uw nationaliteit vermeld.

Uittreksel BRP van mijzelf

U kunt eventueel ook een brief en een kopie van een geldig legitimatiebewijs sturen naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Burgerzaken, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Vermeld daarin duidelijk dat het om een uittreksel met nationaliteit gaat. U krijgt vervolgens per post een betalingsverzoek. Wij versturen het uittreksel nadat wij uw betaling hebben ontvangen.

U kunt het uittreksel ook aanvragen aan de balie van de afdeling Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak. U kunt het uittreksel dan direct meenemen. Let op: Voor het aanvragen van een uittreksel aan de balie betaalt u € 10 extra.

Contact

Afspraak maken

U kunt een bewijs van Nederlanderschap online aanvragen. U hoeft hiervoor niet langs te komen. Wilt u dit toch graag aan de balie regelen? Maak dan eerst een afspraak. Let op: Voor het aanvragen van een uittreksel aan de balie betaalt u € 10 extra.

Afspraak maken   

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo
Telefoon:  14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?