Gemeentebalie > Leven, reizen en papieren

Gemeentebalie

Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn (ook wel attestatie de vita genoemd) is een schriftelijke verklaring dat iemand in leven is. Dit bewijs wordt soms gevraagd door pensioenfondsen en andere uitkerende instanties. Voor Nederlandse instanties kan de gemeente een uittreksel afgeven. In dit uittreksel staat dat u actueel bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Voor instanties in het buitenland hebt u een internationaal model nodig. Let op: de aanvraagprocedure voor deze documenten is verschillend.

Wat kost het?

Een attestatie de vita kost  € 13,40.
Als u kunt aantonen dat dit bewijs nodig is voor uw pensioen, dan is het gratis. U moet dan wel (een kopie van) de brief van uw pensioenfonds laten zien of meesturen.

Aanvragen uittreksel voor Nederlandse instanties

U kunt het uittreksel aan de balie, digitaal en schriftelijk aanvragen. U kunt voor de aanvraag ook iemand machtigen.

Digitaal

U kunt het uittreksel heel gemakkelijk digitaal aanvragen. U hebt daarbij wel uw DigiD nodig. U betaalt dan direct online en wij sturen het uittreksel binnen twee werkdagen naar u toe. 

Let op: Een digitale aanvraag is nooit gratis. 

Uittreksel BRP van mijzelf

Schriftelijk

U kunt ook een brief en een kopie van een geldig legitimatiebewijs sturen naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Burgerzaken, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Vermeld daarin duidelijk waarvoor u het uittreksel nodig hebt. U krijgt vervolgens per post een betalingsverzoek. Wij sturen het uittreksel naar u toe nadat wij uw betaling hebben ontvangen.

Let op: Het uittreksel is alleen gratis als u een kopie van de brief van uw pensioenfonds meestuurt.

Aan de balie

U kunt ook terecht aan de balie op het Publieksplein in het stadskantoor. U kunt het uittreksel dan direct meenemen. Neem voor de aanvraag wel een geldig legitimatiebewijs mee.

Let op: Het uittreksel is alleen gratis als u de brief van uw pensioenfonds meeneemt.

Aanvragen internationaal model voor buitenlandse instanties

Hebt u een internationaal model nodig voor instanties in het buitenland? Dan kunt u de verklaring alleen persoonlijk aanvragen aan de balie van de afdeling Burgerzaken. Digitaal of schriftelijk aanvragen is niet mogelijk en kunt ook niemand machtigen.  

Meest gestelde vragen

Ik heb een bewijs van in leven zijn nodig voor mijn pensioen uit het buitenland. Maar ik ben ziek en echt niet in staat om naar het stadhuis te gaan. Wat nu?

Neem contact op met de gemeente, telefoon 14 074. Dan gaan wij samen met u op zoek naar een oplossing.

Contact

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

  • maandag van 8.30 tot 16.30 uur
  • dinsdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
  • woensdag van 8.30 tot 16.30 uur 
  • donderdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon:  14 074
Contactformulier

Afspraak maken

Wilt u voorkomen dat u misschien lang moet wachten? Of wilt u komen op dinsdag of donderdag tussen 16.30 en 20.00 uur? Maak dan eerst een afspraak. Klik daarvoor op onderstaande button.

Afspraak maken   

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?