Bijstandsuitkering, maatregelen en boete

Product:

Bijstandsuitkering, maatregelen en boete

Beschrijving:

Om een uitkering te krijgen of te houden moet u regelmatig informatie geven aan de gemeente. U moet ervoor zorgen dat de informatie juist is en volledig. En u moet de informatie op tijd verstrekken. Als u dat niet doet, moet de gemeente een bestuurlijke boete opleggen. De hoogte van de boete is gelijk aan het benadelingsbedrag. Het benadelingsbedrag is de uitkering die u ten onrechte of teveel heeft ontvangen (met een minimum van € 150). Bij herhaling is de boete 150% van het benadelingsbedrag. 

Naast de verplichting om informatie te geven, moet u zich ook aan andere wettelijke verplichtingen houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de sollicitatieplicht. Als u dat niet doet, kan een maatregel volgen. De gemeente kan dan uw uitkering voor bepaalde tijd verlagen. De gemeente stemt de maatregel af op de ernst van de situatie, de mate van verwijtbaarheid en uw omstandigheden. Er kunnen dringende redenen zijn waardoor de gemeente geen maatregel oplegt.

Gerelateerde producten:

Meer info bij:

Informatie voor cliënten van Sociale Zaken

Bent u cliënt bij Sociale Zaken? En heeft u vragen over werk, uitkering, inkomen en zorg? Dan kunt u terecht bij uw klantmanager. U kunt uw klantmanager bellen tijdens de spreekuurtijden. U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Sociale Zaken komen om uw klantmanager te spreken.

Informatiebalie op het Publieksplein 

Heeft u geen klantmanager of consulent bij Sociale Zaken? En heeft u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Dan kunt u terecht aan de informatiebalie van Sociale Zaken op het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo. De balie is geopend op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon: (074) 245 97 67
Reactieformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies van Google Analytics

Cookies van externe partijen

Meer informatie