Gemeentebalie > Werk en inkomen

Gemeentebalie

Boete en verlaging van de uitkering

Hebt u een uitkering, dan moet u alles melden wat van belang is voor die uitkering. En u moet alles doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Als u dat niet doet, dan kan uw uitkering (tijdelijk) worden verlaagd of beëindigd. Ook kunt u een boete krijgen.

Wanneer verlagen wij uw uitkering?

Als u zich niet houdt aan uw verplichtingen, dan kan de gemeente uw uitkering voor één of meerdere maanden verlagen. Voorbeelden van verplichtingen zijn: zoeken naar werk en meewerken aan een re-integratietraject.

Bij het opleggen van een verlaging kijkt de gemeente naar de ernst van de situatie (wat hebt u precies niet gedaan) en in hoeverre u dat te verwijten valt. Ook houdt de gemeente rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Soms zijn er goede redenen om de uitkering niet te verlagen.

Wanneer krijgt u een boete?

Om een uitkering te houden, moet u op tijd alle informatie inleveren die van belang is voor uw uitkering. U moet ervoor zorgen dat die informatie juist en volledig is. Als u dat niet doet, legt de gemeente u een bestuurlijke boete op. De hoogte van de boete is gelijk aan het benadelingsbedrag, maar minimaal € 150. Het benadelingsbedrag is de uitkering die u ten onrechte of teveel hebt ontvangen. U moet in zo'n geval dus:

  1. het benadelingsbedrag terugbetalen, én
  2. een boete betalen die even groot is aan het benadelingsbedrag (maar minimaal € 150).

Bij herhaling is de boete 150% van het benadelingsbedrag. 

Contact

Voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En hebt u vragen over werk, uitkering, inkomen en zorg? Dan kunt u terecht bij uw klantmanager. U kunt uw klantmanager bellen tijdens de spreekuurtijden. U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Informatiebalie op het Publieksplein

Hebt u geen klantmanager? En hebt u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Dan kunt u terecht aan de informatiebalie van Werk en Inkomen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo 

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?