Gemeentebalie > Werk en inkomen

Gemeentebalie

Boete en verlaging van de uitkering

Hebt u een uitkering, dan moet u alles melden wat van belang is voor die uitkering. En u moet alles doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Als u dat niet doet, dan kan uw uitkering (tijdelijk) worden verlaagd of beëindigd. Ook kunt u een boete krijgen.

Wanneer verlagen wij uw uitkering?

Als u zich niet houdt aan uw verplichtingen, dan kan de gemeente uw uitkering voor één of meerdere maanden verlagen. Voorbeelden van verplichtingen zijn: zoeken naar werk en meewerken aan een re-integratietraject.

Bij het opleggen van een verlaging kijkt de gemeente naar de ernst van de situatie (wat hebt u precies niet gedaan) en in hoeverre u dat te verwijten valt. Ook houdt de gemeente rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Soms zijn er goede redenen om de uitkering niet te verlagen.

Wanneer krijgt u een boete?

Om een uitkering te houden, moet u op tijd alle informatie inleveren die van belang is voor uw uitkering. U moet ervoor zorgen dat die informatie juist en volledig is. Als u dat niet doet, legt de gemeente u een bestuurlijke boete op. De hoogte van de boete is gelijk aan het benadelingsbedrag, maar minimaal € 150. Het benadelingsbedrag is de uitkering die u ten onrechte of teveel hebt ontvangen. U moet in zo'n geval dus:

  1. het benadelingsbedrag terugbetalen, én
  2. een boete betalen die even groot is aan het benadelingsbedrag (maar minimaal € 150).

Bij herhaling is de boete 150% van het benadelingsbedrag. 

Contact

Informatie voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En hebt u vragen over werk, uitkering, inkomen en zorg? Dan kunt u terecht bij uw klantmanager. U kunt uw klantmanager bellen tijdens de spreekuurtijden. U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Sociale Zaken komen om uw klantmanager te spreken.

Informatiebalie op het Publieksplein

Heeft u geen klantmanager? En hebt u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Dan kunt u terecht aan de informatiebalie van Sociale Zaken op het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo. De balie is geopend op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon: 14 074
Reactieformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies van Google Analytics

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?