Gemeentebalie > Leven, reizen en papieren

Gemeentebalie

Erkenning

Bent u niet getrouwd en hebt u ook geen geregistreerd partnerschap met de (aanstaande) moeder van een kind? En wilt u wettelijk ouder worden van dat kind? Dan kunt u dat regelen door het kind te erkennen. 

Voorwaarden

Wilt u een kind erkennen? Dan zijn dit de belangrijkste voorwaarden:

 • Als het kind nog niet 16 jaar is, hebt u toestemming nodig van de moeder.
 • Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet het kind het eens zijn met de erkenning.
 • U moet zelf 16 jaar of ouder zijn.
 • U mag geen familie van de moeder zijn.
 • Het kind mag op dat moment niet al twee wettelijke ouders hebben.
 • En staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de kantonrechter.

Erkenning tijdens of na de zwangerschap

Erkenning tijdens de zwangerschap

U kunt een kind al tijdens de zwangerschap erkennen. Dat heet officieel erkenning ongeboren vrucht. Het voordeel van erkenning voor de geboorte is dat het ongeboren kind meteen twee wettelijke ouders heeft.

De erkenning geldt alleen voor het kind of de kinderen die uit deze zwangerschap worden geboren. De erkenning geldt dus niet automatisch ook voor eventuele volgende kinderen binnen uw relatie.

Een erkenning tijdens de zwangerschap kunt u in elke gemeente in Nederland regelen. Het hoeft dus niet per se in uw woonplaats. In Hengelo kunt u daarvoor terecht op het Publieksplein. Vergeet niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Bovendien hebt u toestemming nodig van de moeder. 

Gaat het om de erkenning van het eerste kind binnen uw relatie? En wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moeten beide (aanstaande) ouders persoonlijk aanwezig zijn en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Bij elk volgend kind of als het kind de achternaam van de moeder krijgt, is het voldoende als u een schriftelijke machtiging van de moeder meeneemt en (een kopie van) haar geldige identiteitsbewijs.

Erkenning bij de geboorteaangifte

Het erkennen van een kind kan ook bij de geboorteaangifte plaatsvinden. U bent dan pas wettelijk ouder van het kind na de geboorteaangifte.

Een erkenning bij de geboorteaangifte moet gebeuren in de gemeente waar het kind is geboren. Als het kind in Hengelo is geboren, kunt u daarvoor terecht op het Publieksplein. Vergeet niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Bovendien hebt u toestemming nodig van de moeder.

Gaat het om de erkenning van het eerste kind binnen uw relatie? En wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moeten beide ouders persoonlijk aanwezig zijn en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Bij elk volgend kind of als het kind de achternaam van de moeder krijgt, is het voldoende als u een schriftelijke machtiging meeneemt van de moeder en (een kopie van) haar geldige identiteitsbewijs.

Erkenning op een later tijdstip

Erkenning is niet gebonden aan de leeftijd van een kind. U kunt een kind zelfs erkennen als het al meerderjarig is. Houd er rekening mee dat u een kind niet kunt erkennen als het al twee wettelijke ouders heeft.

Een erkenning na de geboorteaangifte kunt u regelen in elke gemeente in Nederland. In Hengelo kunt u daarvoor terecht op het Publieksplein. Vergeet niet om een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Bovendien hebt u toestemming nodig van de moeder als het kind jonger is dan 16 jaar. En is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet het kind ook toestemming geven. 

Wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moeten beide ouders - en het kind ook als het 12 jaar of ouder is - persoonlijk aanwezig zijn en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Wordt er geen naamskeuze gedaan? Dan is het voldoende als u een schriftelijke machtiging meeneemt van de moeder en/of kind en een (kopie van) het identiteitsbewijs van de volmachtgever(s).

Achternaam kiezen bij erkenning

U kunt bij de erkenning van het eerste kind binnen een relatie naamskeuze doen. Het kind krijgt de achternaam van de moeder of u kiest voor de achternaam van de andere ouder. Voor het opmaken van een erkenningsakte met naamskeuze moeten beide ouders persoonlijk aanwezig zijn. Deze naamskeuze is eenmalig en geldt ook voor eventuele volgende kinderen binnen uw relatie. 

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een eerder gedane naamskeuze ongedaan te maken:

Als de ouders trouwen na de erkenning van een (ongeboren) kind, dan kunnen zij ter gelegenheid van het huwelijk een akte van naamskeuze op laten maken. Zij kunnen dan alsnog kiezen voor de geslachtsnaam van de andere ouder.
Als de ouders een geregistreerd partnerschap aangaan na de erkenning van een (ongeboren) kind, dan kunnen zij ter gelegenheid van de registratie een akte van naamskeuze op te laten maken. Zij kunnen dan alsnog kiezen voor de geslachtsnaam van de andere ouder.
Bij de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is het niet mogelijk om opnieuw naamskeuze te doen.

Denk ook aan het ouderlijk gezag!

Hebt u een kind erkend? Dan bent u vanaf het moment van de erkenning wel wettelijk ouder van het kind maar u hebt daarmee niet meteen ook het ouderlijk gezag geregeld. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan verder op de pagina over ouderlijk gezag en voogdij.

Informatie voor lesbische stellen

Wordt er een kind geboren binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap van twee vrouwen? Dan is de vrouw die bevallen is van het kind automatisch wettelijk moeder. En voor de andere vrouw geldt dan het volgende:

Is de zaaddonor onbekend? Dan bent u automatisch ouder als u bij de aangifte van geboorte een ouderschapsverklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting kunt overleggen.
Is de donor wel bekend, dan bent u niet automatisch wettelijk ouder. In dat geval kunt u of de zaaddonor wettelijk ouder worden door erkenning. De vrouw die bevallen is, bepaalt wie van de twee het kind mag erkennen.

Meer weten

Rijksoverheid.nl (Onderwerp: Erkenning kind)

Contact

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

 • maandag van 8.30 tot 16.30 uur
 • dinsdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
 • woensdag van 8.30 tot 16.30 uur 
 • donderdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
 • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon:  14 074
Contactformulier

Afspraak maken

Wilt u voorkomen dat u misschien lang moet wachten? Of wilt u op dinsdag of donderdag tussen 16.30 en 20.00 uur naar het Publieksplein? Maak dan eerst een afspraak. Dat kan heel gemakkelijk via het digitale formulier!

Afspraak maken  

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?