Gemeentebalie > Leven, reizen en papieren

Gemeentebalie

Geboorteaangifte

Is er een kindje geboren? Dan moet dat gemeld worden in de gemeente waar het kindje is geboren. Dat heet officieel aangifte van geboorte. 

Wat u moet weten

Wat gebeurt er tijdens de aangifte?

U geeft de namen, geboorteplaats, geboortedatum en geboortetijd van het kindje door. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt op basis van deze gegevens de geboorteakte op. Deze akte wordt opgenomen in het geboorteregister. Vervolgens wordt het kind ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)

Wie doet aangifte van geboorte?

Verplicht om aangifte te doen zijn:

 • de vader;
 • de moeder uit wie het kind niet geboren is.

Bevoegd om aangifte te doen is de moeder uit wie het kind is geboren. 

Kunnen deze personen geen geboorteaangifte doen? Dan moet aangifte gedaan worden door:

 • iedere persoon die bij de geboorte aanwezig was;
 • de bewoner van de woning waar het kind is geboren;
 • het hoofd of een gemachtigde van het ziekenhuis waar het kind is geboren.

Wanneer aangifte doen?

 • Geboorte op maandag -> aangifte uiterlijk op donderdag
 • Geboorte op dinsdag -> aangifte uiterlijk op vrijdag
 • Geboorte op woensdag -> aangifte uiterlijk op maandag
 • Geboorte op donderdag -> aangifte uiterlijk op dinsdag
 • Geboorte op vrijdag -> aangifte uiterlijk op woensdag
 • Geboorte op zaterdag -> aangifte uiterlijk op woensdag
 • Geboorte op zondag -> aangifte uiterlijk op woensdag

Als de laatste dag op een feestdag valt, kunt u de aangifte doen op de eerstvolgende werkdag.

Meer informatie over de wettelijke termijn vindt u in de Algemene termijnenwet.

Voornamen

Als ouder kiest u zelf de voornamen van uw kind. De ambtenaar van de burgerlijke stand neemt deze namen in de geboorteakte op. Daarna kunt u deze namen alleen nog via de rechtbank wijzigen. En dat kost geld. U hebt daarbij de hulp nodig van een advocaat en u betaalt een bijdrage in de kosten van de rechtspraak (griffiekosten).

Achternaam

Bij het eerste kind kunnen de ouders samen de achternaam kiezen. Dat kan de achternaam van een van beide ouders zijn. Deze keus is eenmalig en geldt ook voor alle volgende kinderen in het gezin. Meer informatie hierover vindt u bij  naamskeuze.

Geboorteaangifte doen

Is het kind in Hengelo geboren? Dan kunt u aangifte doen aan de balie op het Publieksplein.

Let op: U moet altijd aangifte doen bij de gemeente waar het kind is geboren. Bent u inwoner van de gemeente Hengelo en is uw kind in een andere gemeente geboren? Dan doet u aangifte in die andere gemeente. Daar wordt dan ook de geboorteakte opgemaakt . Daarna wordt uw kind automatisch ingeschreven als inwoner van de gemeente Hengelo.

Wat u mee moet nemen

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt:

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Het trouw- of partnerschapsboekje, als u zo'n boekje hebt en uw kind daarin wilt laten bijschrijven.
 • Een kopie van de akte van naamskeuze, als u voor de geboorteaangifte hebt gekozen voor de achternaam van de moeder.
 • Een ouderschapsverklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting, als de vrouwelijke partner van de moeder automatisch juridisch ouder wil worden. 

Als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt;

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Een kopie van de erkenningsakte, als het kind al voor de geboorte is erkend.
 • Als het kind nog niet is erkend, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden ook bij de geboorteaangifte. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp erkenning of neem even contact op via 14 074.

Wat u daarna kunt verwachten

Hielprik 

In de eerste week na de geboorte worden enkele druppels bloed afgenomen uit de hiel van uw kind. In een laboratorium wordt het bloed onderzocht op een aantal zeldzame erfelijke ziektes. Na de geboorteaangifte volgt de hielprik vanzelf. U hoeft daar verder niets voor te doen en er zijn geen kosten aan verbonden. Meer informatie over de hielprik kunt u vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Gehoorscreening

In de eerste weken na de geboorte krijgt uw kind ook een gehoortest. Met deze test wordt gemeten of uw kind genoeg hoort om te leren praten. Voor de gehoortest hoeft u niets te betalen. Meer informatie over deze gehoortest kunt u vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Contact

Maak een afspraak

Het doen van geboorteaangifte kan alleen op afspraak. Plan uw afspraak via het digitale formulier. 

Afspraak maken

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?