Gemeentebalie > Leven, reizen en papieren

Gemeentebalie

Geheim adres / verstrekkingsbeperking

De persoonsgegevens van alle Nederlanders staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Het bijhouden van de BRP is een taak van de gemeente. De gegevens in de BRP worden gebruikt door overheidsinstanties en een aantal andere instanties. Zo wordt voorkomen dat u die gegevens steeds opnieuw zelf moet doorgeven. De Wet BRP regelt aan wie uw gegevens mogen worden verstrekt. En de minister van Binnenlandse Zaken bepaalt welke gegevens de instanties precies mogen hebben. Dat hangt namelijk af van de taken die zij uitvoeren. 
Aan commerciële bedrijven en aan particulieren verstrekt de gemeente trouwens nooit gegevens, tenzij u daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

Het is niet mogelijk om uw gegevens voor alle instanties geheim te houden, maar u kunt de verstrekking van uw gegevens wel beperken. Hieronder leest u daar meer over.

Geheimhouding mogelijk

Als u om geheimhouding van uw gegevens hebt gevraagd, dan verstrekken wij geen gegevens meer aan:

  • Instanties die door de gemeente Hengelo zijn aangewezen (het gaat dan om instellingen voor maatschappelijke of sociale dienstverlening, niet-gemeentelijke begraafplaatsen/crematoria en de Openbare Bibliotheek Hengelo).
  • Particulieren. Dat betekent dat u via de gemeente ook niet meer te traceren bent door (bijvoorbeeld) een ver familielid of een oud-klasgenoot die een reünie wil organiseren.
  • de SILA, een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen.

Geheimhouding gedeeltelijk mogelijk

Als u om geheimhouding van uw gegevens hebt gevraagd, dan verstrekken wij aan bepaalde derden alleen gegevens nadat wij hierover met u contact hebben gehad. Het gaat bij deze derden meestal om advocaten of curatoren. Zij hebben soms gegevens nodig om een wettelijke taak te kunnen uitvoeren. De gemeente mag die gegevens niet zomaar weigeren. Maar als u om geheimhouding hebt gevraagd, dan stellen wij u eerst in de gelegenheid om een reactie te geven. Daarna wegen wij uw belang af tegen het belang van degene die uw gegevens heeft gevraagd. Op basis van die belangenafweging beslissen wij uiteindelijk of wij uw gegevens verstrekken of niet. 

Geheimhouding niet mogelijk

U kunt uw gegevens nooit geheim houden voor overheidsinstellingen (andere gemeenten, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, de Rijksdienst voor het Wegverkeer e.d.), notarissen en gerechtsdeurwaarders. Ook enkele andere instellingen hebben wettelijk altijd recht op gegevens. Bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor Genealogie, de afdeling Reclassering van het Leger des Heils, ziekenhuizen en pensioenfondsen. En uw gegevens worden ook verstrekt als dat nodig is voor wetenschappelijk onderzoek.

Tenslotte krijgen kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen uw gegevens, maar daaraan is een belangrijke voorwaarde gekoppeld. Deze instellingen krijgen uw gegevens alleen als zij beschikken over geld dat (nu of in de toekomst) aan u uitgekeerd moet worden.

Geheimhouding aanvragen of opheffen

U kunt via het digitale formulier de verstrekking van uw gegevens beperken of een bestaande verstrekkingsbeperking opheffen.

Wijziging geheimhouding persoonsgegevens

Contact

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

  • maandag van 8.30 tot 16.30 uur
  • dinsdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
  • woensdag van 8.30 tot 16.30 uur 
  • donderdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon:  14 074
Contactformulier

Afspraak maken

Wilt u voorkomen dat u misschien lang moet wachten? Of wilt u komen op dinsdag of donderdag tussen 16.30 en 20.00 uur? Maak dan eerst een afspraak. Klik daarvoor op onderstaande button.

Afspraak maken   

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?