Geheim adres / verstrekkingsbeperking

Product:

Geheim adres / verstrekkingsbeperking

Beschrijving:

De gemeente is bevoegd om gegevens uit Basisregistratie Personen (BRP) aan bepaalde instanties te verstrekken. U kunt dat niet helemaal voorkomen, maar u heeft wel de mogelijkheid om de verstrekking van uw gegevens te beperken. Een verzoek om verstrekkingsbeperking heeft de volgende consequenties:

  • Aan bepaalde niet-commerciële instellingen die in een verordening van de gemeente Hengelo zijn opgenomen, verstrekken wij geen gegevens meer. Het gaat hier om instellingen voor maatschappelijke of sociale dienstverlening, niet-gemeentelijke begraafplaatsen/crematoria en de Openbare Bibliotheek Hengelo. (Aan commerciële instellingen verstrekt de gemeente sowieso geen gegevens. Ook als u geen verzoek tot verstrekkingsbeperking heeft gedaan).
    Ook particulieren ontvangen geen informatie meer over u. Dat betekent overigens ook dat u via de gemeente niet meer te traceren bent door (bijvoorbeeld) een ver familielid of een oud-klasgenoot die een reünie wil organiseren. Tenslotte worden geen gegevens meer verstrekt aan de SILA, een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen.
  • Aan derden die gegevens opvragen ter uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift verstrekken wij slechts onder voorwaarden gegevens. Het gaat hier om niet-publiekrechtelijke instellingen of personen die voor de uitvoering van wettelijke voorschriften gebruik moeten maken van gegevens uit de BRP. Vaak zijn dat advocaten of faillissementscuratoren. Uw verzoek om verstrekkingsbeperking betekent niet dat er aan deze derden helemaal geen gegevens meer worden verstrekt. Het betekent wel dat wij u, voordat wij tot gegevensverstrekking overgaan, in de gelegenheid stellen een reactie te geven. Wanneer blijkt dat uw privacy door de gegevensverstrekking onevenredig zou worden geschaad, kunnen wij besluiten de gevraagde gegevens niet te verstrekken.

De verstrekkingsbeperking is niet van toepassing op gegevens die gevraagd worden door overheidsinstellingen (Belastingdienst, Waterschappen, Sociale Verzekeringsbank e.d.) of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak (zoals notarissen en gerechtsdeurwaarders). Ook enkele andere instellingen hebben – ondanks een verzoek tot geheimhouding – wettelijk recht op gegevensverstrekking. Dat geldt o.a. voor het Centraal Bureau voor Genealogie, de afdeling Reclassering van het Leger des Heils, ziekenhuizen en pensioenfondsen. Daarnaast vindt gegevensverstrekking plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Tenslotte krijgen kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen gegevens, maar alleen als zij beschikken over geld dat aan u uitgekeerd moet worden.

U kunt via het digitale formulier de verstrekking van uw gegevens beperken of een bestaande verstrekkingsbeperking opheffen.

Wijziging geheimhouding persoonsgegevens

Meenemen:

Geldig legitimatiebewijs.

Meer info bij:

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

  • maandag van 8.30 tot 16.30 uur
  • dinsdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
  • woensdag van 8.30 tot 16.30 uur 
  • donderdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon:  14 074
Reactieformulier

Afspraak maken

Wilt u voorkomen dat u misschien lang moet wachten? Of wilt u komen op dinsdag of donderdag tussen 16.30 en 20.00 uur? Maak dan eerst een afspraak. Klik daarvoor op onderstaande button.

Afspraak maken   

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies van Google Analytics

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?