Gemeentebalie > Algemeen

Gemeentebalie

Gevonden en verloren voorwerpen

Hebt u iets gevonden of verloren? Bijvoorbeeld een portemonnee, tas of sleutelbos? Dan kunt u daarvoor in de meeste gevallen terecht bij de balie voor gevonden en verloren voorwerpen van de gemeente in parkeergarage De Beurs. 

Denkt u dat uw eigendom is gestolen? Of hebt u spullen gevonden die zeer waarschijnlijk afkomstig zijn uit diefstal? Neem dan contact op met de politie. 

Voor paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen gelden andere regels. Kijk voor meer informatie verder op deze pagina bij: Identiteitspapieren gestolen, vermist of gevonden.

Waar is de balie voor gevonden en verloren voorwerpen?

De balie voor  gevonden en verloren voorwerpen is in parkeergarage De Beurs. De ingang van deze parkeergarage is aan de B.P.Hofstedestraat (tussen marktplein, bibliotheek en Schouwburg Hengelo). De balie voor gevonden en verloren voorwerpen is geopend op maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 16.30 uur. En op donderdagavond kunt u er terecht tot 21.00 uur. 

Een voorwerp gevonden?

Hebt u een voorwerp gevonden? En kunt u het niet zelf aan de eigenaar teruggeven? Dan bent u verplicht om uw vondst te melden bij de gemeente. Dat kan heel gemakkelijk digitaal.  

Digitaal Formulier

Lukt het niet met het digitale formulier? Dan mag u natuurlijk ook bellen of langskomen.

Thuis bewaren of inleveren?

Nadat u het gevonden voorwerp hebt gemeld bij de gemeente, mag u zelf bepalen of u het thuis bewaart of afgeeft bij de gemeente. Dit geldt niet voor identiteitspapieren. Lever gevonden paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen altijd in bij de gemeente. Bij het niet nakomen van deze verplichting maakt u zich schuldig aan verduistering!

Wilt u het voorwerp thuis bewaren? Dan moet u er wel voor zorgen dat het voorwerp in dezelfde staat blijft als waarin u het gevonden hebt. U bent verplicht om het gevonden voorwerp één jaar te bewaren. De bewaartermijn gaat lopen op het moment dat u uw vondst meldt bij de gemeente. Tijdens die bewaartermijn kan de eigenaar het voorwerp terugvragen en bij u ophalen. Als de eigenaar zich bij de gemeente meldt, geven wij uw adres en telefoonnummer door. Meldt de eigenaar zich niet? Dan bent u na afloop van de bewaartermijn de nieuwe eigenaar.

U mag het gevonden voorwerp ook inleveren bij de gemeente. U doet dan afstand van uw rechten. De gemeente zorgt er dan voor dat het voorwerp volgens de regels wordt bewaard en beheerd. De gemeente bewaart voorwerpen met een waarde van minder dan € 450 drie maanden en voorwerpen met een hogere waarde één jaar. 

U kunt de gevonden voorwerpen inleveren bij de balie voor gevonden en verloren voorwerpen van de gemeente. Is het voorwerp te groot om zelf te brengen? En wilt u het ook niet zelf bewaren? Dan komen wij het op uw verzoek afhalen. 

Een voorwerp verloren?

Hebt u iets verloren? Dan kunt u dat ook melden bij de gemeente. Dat kan heel gemakkelijk digitaal.

Digitaal Formulier

Lukt het niet met het digitale formulier? Dan mag u natuurlijk ook bellen of langskomen.

Als uw eigendom is teruggevonden, kunt u het afhalen bij de gemeente of bij de vinder. U kunt zich daarvoor melden bij de balie voor gevonden en verloren voorwerpen. U krijgt uw eigendom dan meteen mee of wij vertellen u waar u het kunt afhalen. Neem altijd een geldig identiteitsbewijs mee!

Overigens worden niet alle gevonden voorwerpen geregistreerd. Bijvoorbeeld bij paraplu's, sleutels, handschoenen, sjaals en knuffels gebeurt dat in het algemeen niet. Maar u kunt deze voorwerpen wel afgeven aan de balie. En bent u dit soort voorwerpen kwijt, dan kunt u zich ook melden bij de balie. Samen met een medewerker van de gemeente kunt u dan ter plekke bekijken of uw eigendom is teruggevonden.

Identiteitspapieren gestolen, vermist of gevonden?

Is uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gestolen of vermist? Ga dan zo snel mogelijk naar de gemeente om de vermissing te melden. Nadat u een verklaring van vermissing hebt ingevuld, kunt u meteen een nieuw document aanvragen. Een proces-verbaal van de politie is daarvoor niet nodig.
 
Zodra u de vermissing gemeld hebt, is uw vermiste document ongeldig. Als u het toch nog terugvindt, kunt u het niet meer gebruiken. U moet het inleveren bij de gemeente.

Hebt u identiteitspapieren van iemand anders gevonden? Geef ze dan af op het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo. U mag deze documenten niet thuis bewaren. Het Publieksplein is geopend op:

  • maandag van 8.30 tot 16.30 uur
  • dinsdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
  • woensdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • donderdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Contact

Telefoon: 14 074

Reactieformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?