Gemeentebalie > Afval en milieu

Gemeentebalie

Grijze container verdwijnt

In 2017 verandert de manier waarop we restafval ophalen stapsgewijs. Hengeloërs scheiden steeds beter hun afval en hebben dus steeds minder restafval. De grijze container wordt daarom nog maar een paar keer per jaar aan de straat gezet. Hengelo is dus al goed bezig en daar hoort een andere manier van afval inzamelen bij. Daarom gaan we over op het gebruik van verzamelcontainers waarin u vuilniszakjes van 30 liter kwijt kunt. U hoeft niet meer te wachten tot uw container vol is en door Twente Milieu wordt geleegd: u kunt op elk gewenst moment uw restafval in de verzamelcontainers doen.

Hebt u een grijze container? Dan komen we die container nog dit jaar bij u ophalen. Wanneer dat precies is, verschilt per wijk. Drie maanden voordat uw wijk aan de beurt is, krijgt u hierover een persoonlijke brief. 

Het meeste afval is grondstof voor nieuwe producten. Verbranden is dus jammer en kost ook nog eens veel geld. We willen daarom de hoeveelheid restafval verder verminderen. Samen met de andere Twentse gemeenten hebben we als doel om in 2030 nog maar 50 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Als tussenstap is er in 2020 de landelijke doelstelling van maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar. Nu is dat in Hengelo nog gemiddeld 129 kilo per jaar.

Ontwerp locaties ondergrondse containers

Dit jaar (ver)plaatsen wij op verschillende plekken (nieuwe) containers, om er voor te zorgen dat er altijd een container in uw buurt staat. Tijdens een inloopavond, waarvoor u per brief wordt uitgenodigd, presenteren we het ontwerp van de locaties. Opmerkingen over de locaties tijdens deze inloopavonden nemen we mee voor het definitieve ontwerp. De opmerkingen worden persoonlijk teruggekoppeld. Voor een overzicht van het voorlopige ontwerp van de ondergrondse restafvalcontainers in Hengelo, zie onderstaande link.

Ontwerp locaties ondergrondse restafvalcontainers

Groen = nieuwe locatie ondergrondse container

Grijs = bestaande locatie ondergrondse container

Kruis = ondergrondse container verdwijnt

Informatiepagina ByeBye (grijze) Bak

Op de pagina Bye Bye Bak op de website van Twente Milieu vindt u alle informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies van Google Analytics

Cookies van externe partijen

Meer informatie