Gemeentebalie > Afval en milieu

Gemeentebalie

Grijze container verdwijnt

In Hengelo verandert de manier waarop we restafval ophalen stapsgewijs. Hengeloërs scheiden steeds beter hun afval en hebben dus steeds minder restafval. De grijze container wordt daarom nog maar een paar keer per jaar aan de straat gezet. Hengelo is dus al goed bezig en daar hoort een andere manier van afval inzamelen bij. Daarom gaan we over op het gebruik van verzamelcontainers waarin u vuilniszakjes van ongeveer 30 liter kwijt kunt. U hoeft niet meer te wachten tot uw container vol is en door Twente Milieu wordt geleegd: u kunt op elk gewenst moment uw restafval in de verzamelcontainers doen.

We nemen de grijze container in de wijken zoveel mogelijk in. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer we de grijze container innemen in de wijken die nog een grijze container aan huis hebben. Er is nog volop discussie in de gemeenteraad. Als daar meer informatie over is, wordt u daar per brief over geïnformeerd.

Het meeste afval is grondstof voor nieuwe producten. Verbranden is dus jammer en kost ook nog eens veel geld. We willen daarom de hoeveelheid restafval verder verminderen. Samen met de andere Twentse gemeenten hebben we als doel om in 2030 nog maar 50 kilo restafval per persoon per jaar over te houden. Als tussenstap is er in 2020 de landelijke doelstelling van maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar. Nu is dat in Hengelo nog gemiddeld 129 kilo per jaar.

Locaties ondergrondse containers ter inzage

Op 29 augustus 2017 heeft het college van B en W besloten om het ontwerp-plaatsingsplan voor ondergrondse containers vrij te geven voor inspraak. Van 6 september tot en met 17 oktober 2017 kan iedereen zijn of haar zienswijze kenbaar maken. Dat kan mondeling en schriftelijk. Lees voor meer informatie verder op deze nieuwspagina.

Informatiepagina ByeBye (grijze) Bak

Op de pagina Bye Bye Bak op de website van Twente Milieu vindt u alle informatie.

Zorgcontainer

Bent u slecht ter been of op een andere manier beperkt? En is er in uw omgeving niemand die de zakjes weg kan brengen? Dan denken wij met u mee over een oplossing. Wellicht komt u in aanmerking voor een zorgcontainer.

Meer informatie en aanvragen zorgcontainer

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies van Google Analytics

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?