Gemeentebalie > Scholing en vorming

Gemeentebalie

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is een toeslag voor scholieren en studenten die door een lichamelijke of psychische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken. Met deze studietoeslag wil Hengelo stimuleren dat jongeren van 18 jaar en ouder een opleiding (blijven) volgen. Want het afronden van een opleiding maakt de kans op een baan groter. De toeslag is ook bedoeld voor jongeren die praktijkonderwijs (PRO), clusteronderwijs of onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) volgen.

Voorwaarden individuele studietoeslag

U komt in aanmerking voor individuele studietoeslag als u:

  • 18 jaar of ouder bent,
  • een opleiding volgt waarbij u recht hebt op studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming schoolkosten (WTOS),
  • een arbeidsbeperking hebt waardoor u niet in staat bent naast uw opleiding te werken,
  • niet meer vermogen hebt dan € 6.120 (alleenstaande) of € 12.240 (alleenstaande ouder, echtpaar of samenwonenden), 
  • opgenomen bent in het doelgroepenregister.

Hoogte toeslag

De toeslag bedraagt € 100 netto per maand. Hengelo heeft de hoogte van deze toeslag afgestemd met de andere Twentse gemeenten.

Aanvragen

Wilt u individuele studietoeslag aanvragen? Vul dan dit aanvraagformulier in. Het ingevulde formulier stuurt u, samen met de bewijsstukken, naar:

Gemeente Hengelo
Werk en Inkomen / Team bijzondere regelingen
Antwoordnummer 168
7550 VB Hengelo

Als wij uw aanvraag goedkeuren, kennen wij u een half jaar studietoeslag toe. Daarna moet u de toeslag opnieuw aanvragen.

Contact

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur 
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon: 14 074

E-mail: zorgloket@hengelo.nl

Afspraak maken

Wilt u voorkomen dat u misschien lang moet wachten? Maak dan een afspraak. Dat kan heel gemakkelijk via het digitale formulier!

Afspraak maken

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?