Gemeentebalie > Werk en inkomen

Gemeentebalie

Kennis van de Nederlandse taal

Hebt u een (bijstands)uitkering of wilt u een uitkering aanvragen? Dan moet u voldoen aan de Wet Taaleis. Dat betekent dat de overheid van u verwacht dat u de Nederlandse taal begrijpt, spreekt, leest en schrijft op minimaal het niveau van groep acht van de basisschool.

Statushouders die in Hengelo komen wonen, moeten inburgeren. Inburgeren bestaat voor een groot deel uit het leren van de Nederlandse taal. 

Waarom een taaleis?

De overheid wil dat werkzoekenden eenvoudige gesprekken in het Nederlands kunnen voeren en korte, eenvoudige teksten kunnen schrijven, lezen en begrijpen. Het is dan makkelijker om in te burgeren en werk te vinden.

Hoe kunt u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst?

U kunt dat aantonen door bewijsstukken te laten zien. Bijvoorbeeld:

  • een diploma of een inschrijvingsbewijs van een Nederlandstalige middelbare school in Nederland, de Nederlandse Antillen, Suriname of Vlaanderen;
  • rapporten tot en met groep 8 van de basisschool in Nederland;
  • een diploma van een MBO-, HBO- of universitaire opleiding in Nederland of Vlaanderen;
  • een diploma inburgering op taalniveau A2 of hoger.

Als u geen bewijsstuk kunt laten zien, krijgt u een uitnodiging om een taaltoets te doen.

Taaltoets

De taaltoets bestaat uit verschillende onderdelen: spreken, luisteren, een gesprek voeren, schrijven en lezen. Als u voor alle onderdelen een voldoende haalt, hebt u laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Als u op één of meer onderdelen de taaltoets nog niet haalt, dan moet u uw best doen om beter Nederlands te leren. Uw klantmanager bekijkt regelmatig of uw Nederlands beter is geworden.

Gevolgen voor uw uitkering

Als u niet genoeg uw best doet om Nederlands te leren, dan mag de gemeente uw uitkering korten. Het is zelfs mogelijk dat u na een jaar helemaal geen uitkering meer krijgt. Alleen als de gemeente vaststelt dat u om bepaalde dringende redenen uw Nederlands echt niet kunt verbeteren, dan hoeft dat geen gevolgen te hebben voor uw uitkering.

Misschien ook interessant

Contact

Informatie voor cliënten van Sociale Zaken

Bent u cliënt bij Sociale Zaken? En hebt u vragen over werk, uitkering, inkomen en zorg? Dan kunt u terecht bij uw klantmanager. U kunt uw klantmanager bellen tijdens de spreekuurtijden. U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Sociale Zaken komen om uw klantmanager te spreken.

Informatiebalie op het Publieksplein 

Hebt u geen klantmanager bij Sociale Zaken? En hebt u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Dan kunt u terecht aan de informatiebalie op het Publieksplein in het stadskantoor aan de Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo. De balie is geopend op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?