Gemeentebalie > Belastingen

Gemeentebalie

Kwijtschelding

Elk jaar krijgt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen. Hebt u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. In dat geval hoeft u sommige belastingen niet of maar gedeeltelijk te betalen.

Wanneer komt u in aanmerking?

Onder bepaalde voorwaarden hoeft u geen of minder belasting te betalen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen rond bijstandsniveau ligt. Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u alleen voor het privégedeelte van uw aanslag kwijtschelding aanvragen.

De rijksoverheid bepaalt wanneer iemand kwijtschelding kan krijgen. De overheid heeft daarvoor normen opgesteld. De gemeente kijkt of u aan die normen voldoet. Ook als uw inkomen boven het bijstandsniveau ligt, komt u misschien toch in aanmerking voor kwijtschelding. Bij de beoordeling van uw aanvraag houden wij namelijk ook rekening met uitgaven voor huur en ziektekostenpremies.

Voor welke belastingen kunt u kwijtschelding aanvragen?

Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende belastingen:

Kwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding kunt u digitaal aanvragen via de website van GBTwente (Gemeentelijk Belastingkantoor Twente). Dat moet binnen twee maanden vanaf de datum die op uw aanslagbiljet staat.

Lukt het niet digitaal? Download dan hier het kwijtscheldingsformulier. Of haal een papieren kwijtscheldingsformulier bij de balies op het Publieksplein in het stadskantoor. 

Hulp bij het invullen

Hebt u hulp nodig bij het invullen van een formulier? Krijgt u wel eens een brief of e-mail die u niet begrijpt? Of hebt u moeite met het invullen van een (digitaal) formulier? Dan kunt u daarvoor terecht bij Brievenhulp. De vrijwilligers van Hulpdienst Hengelo helpen u graag verder:

 • op maandagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur op de tweede verdieping van de bibliotheek aan de Beursstraat 34 in Hengelo.
 • op woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur in het sportcafé van het Kulturhus Hasselo aan de Henry Woodstraat 62 in Hengelo.

Een afspraak maken is niet nodig. U kunt gewoon binnenlopen en de hulp is helemaal gratis.

Gegevens die nodig zijn

Om het formulier goed in te vullen hebt u nodig:

 • bewijzen over:
  - uw netto maandinkomen (zoals een loonstrookje of overzichten van uw uitkering, studiefinanciering en budget)
  - alimentatie die u betaalt of ontvangt
  - zorgtoeslag
  - de maandpremie van uw ziektekostenverzekering
  - de huur die u betaalt
  - de huurtoeslag die u krijgt
  - de heffingskortingen waar u recht op hebt
 • kentekenbewijs (als u een auto bezit)
 • uw laatste bank- of giroafschriften (ook van spaarrekeningen)
 • een kopie van uw aanslagbiljet

Als de aanvraag is gedaan

Na uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. Hebt u na twee weken nog geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente Hengelo.

Voor het afhandelen van een aanvraag voor kwijtschelding gelden geen wettelijke termijnen. Het GBT probeert binnen 3 maanden een beslissing te nemen. U krijgt dan een brief waarin staat of u de kwijtschelding krijgt of niet. Als er bewijsstukken missen bij uw aanvraag, worden die alsnog bij u opgevraagd. De uitspraak duurt dan langer.

Veel gestelde vragen

Tot wanneer kan ik kwijtschelding aanvragen?

Dat moet binnen twee maanden vanaf de datum die op het aanslagbiljet staat.

Mijn verzoek om kwijtschelding is afgewezen. Moet ik dan het hele bedrag van de aanslag ineens betalen?

 • Als u een automatische incasso hebt afgegeven, dan schrijven wij het bedrag in de nog resterende termijnen van uw rekening af.
 • Als u geen automatische incasso hebt afgegeven, dan moet u het hele bedrag voor de vervaldag van de aanslag betalen. Is die vervaldag al verstreken? Dan moet u betalen binnen tien dagen vanaf de datum van de brief waarin uw verzoek om kwijtschelding is afgewezen. Als dit grote problemen oplevert, kunt u contact met ons opnemen. Wij kijken dan of we een betalingsregeling kunnen afspreken.

Ik heb vorig jaar wel kwijtschelding aangevraagd, maar deze niet gekregen. Is het zinvol om dit opnieuw te proberen?

Nee, als de situatie met betrekking tot uw inkomen niet is gewijzigd. De kwijtscheldingsregeling is namelijk niet verruimd. 

Wat moet ik doen als er ‘geautomatiseerde kwijtschelding’ op mijn aanslag gemeentelijke belastingen staat?

U hoeft dan zelf geen kwijtschelding meer aan te vragen.

De woorden ‘geautomatiseerde kwijtschelding’ staan niet op mijn aanslag gemeentelijke belastingen, maar ik denk dat ik daar wel voor in aanmerking kom. Wat moet ik doen?

Vraag in dit geval zelf uw kwijtschelding aan via GBTwente.

 

Extra informatie

Andere mensen zochten ook informatie over:

Contact

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

Telefoon:  14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?