Gemeentebalie > Werk en inkomen

Gemeentebalie

Loonkostenvoordeel oudere werknemer

Bent u 56 jaar of ouder? En hebt u een baan gevonden? Van harte gefeliciteerd! Om het voor uw werkgever aantrekkelijk te maken u voor langere tijd in dienst te houden, kan hij gebruik maken van het 'Loonkostenvoordeel oudere werknemer'.

Wat is loonkostenvoordeel?

Loonkostenvoordeel is een bijdrage voor uw werkgever. Die maakt kosten voor u. Bijvoorbeeld voor uw loon en voor werknemerspremies. Als tegemoetkoming kan uw werkgever een loonkostenvoordeel ontvangen. Het gaat om een bedrag van maximaal 
€ 6.000 per jaar. Uw werkgever kan het loonkostenvoordeel drie jaar achter elkaar krijgen. Hij ontvangt het geld van de Belastingdienst.

Voorwaarden

Uw werkgever komt in aanmerking voor het loonkostenvoordeel als u:

  • 56 jaar of ouder bent en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt,
  • in de maand voorafgaand aan uw baan een uitkering van de gemeente had (Participatiewet, IOAW of IOAZ),
  • in de zes maanden voorafgaand aan uw baan niet in dienst bent geweest bij uw nieuwe werkgever,
  • bij uw nieuwe werkgever een reguliere baan hebt.

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kan uw werkgever het loonkostenvoordeel krijgen. Wel heeft hij eerst een 'doelgroepenverklaring oudere werknemers' nodig. Die verklaring moet u aanvragen.

Doelgroepenverklaring aanvragen

Om in aanmerking te komen voor het loonkostenvoordeel, heeft uw werkgever een 'doelgroepenverklaring oudere werknemers' nodig. U kunt die verklaring aanvragen bij uw klantmanager. Dat moet u wel snel doen. Het moet namelijk binnen drie maanden nadat u aan het werk bent gegaan. Zodra u de doelgroepenverklaring hebt, geeft u die aan uw werkgever. En wij sturen een kopie van de verklaring naar het UWV.

Contact

Voor cliënten van Sociale Zaken

Bent u cliënt bij Sociale Zaken? En hebt u vragen over werk, uitkering, inkomen en zorg? Dan kunt u terecht bij uw klantmanager. U kunt uw klantmanager bellen tijdens de spreekuurtijden. U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Informatiebalie op het Publieksplein 

Hebt u geen klantmanager? En hebt u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Dan kunt u terecht aan de informatiebalie van Werk en Inkomen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • vrijdag van 8.30-12.00 uur

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?