Gemeentebalie > Bouwen

Gemeentebalie

Monumentenzorg

In Hengelo staan ruim 220 monumentale en beeldbepalende panden. De historische waarde van deze panden is groot. De gemeente besteedt daarom veel aandacht aan deze monumenten. 

Monumentenregister

Alle Hengelose monumenten zijn te vinden in het Monumentenregister.

Er zijn vier verschillende soorten:

  • Rijksmonumenten: onroerend goed van vijftig jaar en ouder en gebieden die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde.
  • Gemeentelijke monumenten: monumenten van specifieke cultuurhistorische waarde voor de gemeente Hengelo.
  • Beschermde gemeentelijke karakteristieke panden: panden die beschermd zijn vanwege beeldondersteunende of beeldbepalende elementen in de gemeente Hengelo.
  • Beschermd stadsgezicht: groep van onroerende zaken die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of hun cultuur-historische waarde.

Monument aanpassen? Vergunning verplicht!

De gemeente wil voorkomen dat cultuurhistorische waarden verloren gaan. Daarom hebt u altijd een vergunning nodig als u een monument wilt aanpassen. Wilt u hierover meer informatie? Kijk dan verder bij het onderwerp omgevingsvergunning.

Veel gestelde vragen

Staat mijn pand op de monumentenlijst?

U kunt in het Monumentenregister zien welke panden op de monumentenlijst staan.

Kan ik subsidie krijgen voor restauratie of onderhoud van mijn huis?

Kijk voor meer informatie over subsidiemogelijkheden op de pagina Subsidie, cultuurhistorisch erfgoed.

Gerelateerde onderwerpen

Contact

Afdeling Ruimte en Bouwen
Telefoon: 14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?