Gemeentebalie > Leven, reizen en papieren

Gemeentebalie

Naamskeuze

Ouders kunnen samen kiezen voor de achternaam van hun eerste kind. Dat kan in principe de achternaam zijn van één van beiden. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, geldt ook voor alle volgende kinderen met dezelfde ouders. Wat u moet doen om de naamskeuze officieel te maken, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Gehuwde ouders of ouders met geregistreerd partnerschap (ouders van verschillend geslacht)

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt? Dan kunt u voor of bij de geboorteaangifte van het eerste kind een akte van naamskeuze laten opmaken. Een akte van naamskeuze wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Beide ouders moeten daarbij aanwezig zijn. 

Ongehuwde ouders (ouders van verschillend geslacht)

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet de vader het kind erkennen. Een akte van erkenning wordt opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij de erkenning van het eerste kind binnen de relatie, kunt u dan kiezen voor de achternaam van de vader. Beide ouders moeten daarbij aanwezig zijn. 

Ouders van hetzelfde geslacht

Ouders van hetzelfde geslacht kunnen in bepaalde gevallen ook naamskeuze doen. Wilt u meer informatie? Kijk dan op Rijksoverheid.nl of neem contact op met de afdeling Burgerzaken.  

Naamskeuze ongedaan maken

U kunt in bepaalde gevallen een eerdere naamskeuze ongedaan te maken:

  • Als de ouders trouwen na de erkenning van een (ongeboren) kind, dan kunnen zij ter gelegenheid van het huwelijk een akte van naamskeuze op laten maken. Zij kunnen dan alsnog kiezen voor de geslachtsnaam van de andere ouder.
  • Als de ouders een geregistreerd partnerschap aangaan na de erkenning van een (ongeboren) kind, dan kunnen zij ter gelegenheid van de registratie een akte van naamskeuze op te laten maken. Zij kunnen dan alsnog kiezen voor de geslachtsnaam van de andere ouder.

Bij de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is het niet mogelijk om opnieuw naamskeuze te doen.

Nederlandse kinderen die in het buitenland worden geboren

Als uw kind in het buitenland wordt geboren, is het volgens het recht van dat land soms niet mogelijk om naamskeuze te doen. In dat geval kunt u dat alsnog doen binnen twee jaar na de geboorte van het kind. De naamskeuze moet officieel gemaakt worden bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of bij het Nederlandse consulaat in het buitenland.

Adoptie

Wanneer u als echtpaar in Nederland een kind adopteert, kunt u voor het kind ook de achternaam van één van beiden kiezen. Die keuze is alleen mogelijk bij het eerste kind. 

Meer weten

Contact

Maak een afspraak

Het opmaken van een akte van naamskeuze kan alleen op afspraak. Plan uw afspraak via het digitale formulier.

Afspraak maken

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?