Gemeentebalie > Leven, reizen en papieren

Gemeentebalie

Naturalisatie

Als niet-Nederlander kunt u onder bepaalde voorwaarden de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zijn er twee mogelijkheden: optie en naturalisatie. De optieprocedure is de eenvoudigste, goedkoopste en snelste manier. Het is dus verstandig om eerst te controleren of u daarvoor in aanmerking komt. Is dat niet het geval, dan kunt u misschien door naturalisatie Nederlander worden.

Voorwaarden naturalisatie

Wilt u door naturalisatie Nederlander worden? Dan gelden daarvoor de volgende voorwaarden:

 • U bent meerderjarig.
 • U woont vijf jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba (op deze regel zijn enkele uitzonderingen).
 • U bent voldoende ingeburgerd.
 • U hebt de laatste vijf jaar geen gevangenisstraf, leerstraf, taakstraf of hoge geldboete gekregen.
 • Er loopt geen strafzaak tegen u.
 • U bent bereid afstand te doen van uw huidige nationaliteit (op deze regel zijn enkele uitzonderingen).

Inburgeren

Als u door naturalisatie Nederlander wilt worden, moet u voldoende ingeburgerd zijn. Dit betekent dat u behoorlijk Nederlands moet kunnen spreken, lezen, schrijven en verstaan. U moet zich goed kunnen redden in de Nederlandse maatschappij. Kijk voor meer informatie op: Inburgeren.nl.

Aanvragen naturalisatie

De aanvraagprocedure begint bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente bekijkt samen met u of u aan alle voorwaarden voldoet. En helpt u bij het invullen van de formulieren. Daarna stelt de gemeente een advies op en stuurt dat samen met de formulieren naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND beslist uiteindelijk op de aanvraag. U krijgt daarover van de IND een brief. Als u Nederlander kunt worden, krijgt u van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Tijdens de ceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af en vanaf dat moment hebt u de Nederlandse nationaliteit. De hele procedure duurt zes tot twaalf maanden.

Documenten

Voor de aanvraag moet u een aantal documenten meenemen. Bijvoorbeeld: uw paspoort, verblijfsvergunning, geboorteakte, huwelijksakte of inburgeringsdiploma. Welke documenten precies? Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. De gemeente kan u hierover meer informatie geven.

Zijn de documenten opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Frans of Duits? Dan moet u waarschijnlijk een vertaling laten maken door een erkende tolk of vertaler. Soms moeten de documenten ook gelegaliseerd worden. Ze moeten dan in het land van herkomst op echtheid worden gecontroleerd. Het vertalen en legaliseren van documenten kan enkele maanden in beslag nemen. De kosten voor het vertalen en legaliseren moet u zelf betalen.

Kosten

De naturalisatieprocedure kost in 2019:

 • voor één persoon: € 881
 • voor een echtpaar en geregistreerde partners die tegelijkertijd aanvragen: 
  € 1.124
 • voor een minderjarig kind (tegelijk met een ouder): € 130.

Staatloze vreemdelingen en vreemdelingen met een verblijfsvergunning asiel betalen een verlaagd tarief:

 • voor één persoon: € 655
 • voor een echtpaar en geregistreerde partners die tegelijkertijd aanvragen:
  € 899
 • voor een minderjarig kind (tegelijk met een ouder): € 130.

Afstand doen van uw andere nationaliteit

Als u Nederlander wordt, moet u in het algemeen afstand doen van uw andere nationaliteit. Bij de aanvraag tekent u daarvoor al een verklaring. In sommige gevallen kan daarop een uitzondering worden gemaakt. Dat is onder andere afhankelijk van het land van herkomst en uw persoonlijke omstandigheden.

Naturalisatieceremonie

De naturalisatieceremonie is een speciale, feestelijke bijeenkomst die door de gemeente wordt georganiseerd. U bent pas Nederlander als u de ceremonie hebt bijgewoond. U moet binnen een jaar na de beslissing op uw aanvraag op de ceremonie verschijnen. Doet u dat niet, dan moet u de naturalisatieprocedure helemaal opnieuw doen.

Na de ceremonie duurt het nog ongeveer een week totdat de gemeente uw gegevens heeft aangepast. Daarna kunt u een Nederlands paspoort aanvragen.

Negatieve beslissing IND?

Als de IND uw aanvraag of afwijst, krijgt u daarover een brief. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kunt u bezwaar maken. Hoe dat moet, kunt u lezen in de afwijzingsbrief.

Meer weten

Misschien ook interessant

Contact

Maak een afspraak

Voor naturalisatie kunt u alleen op afspraak terecht. Plan uw afspraak via het digitale formulier.

Afspraak maken   

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

Telefoon:  14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?