Gemeentebalie > Leven, reizen en papieren

Gemeentebalie

Omwisselen buitenlands rijbewijs

Komt u vanuit het buitenland in Nederland wonen? Dan mag u nog een beperkte periode blijven rijden met uw buitenlandse rijbewijs. Daarna moet u een Nederlands rijbewijs hebben. U kunt in sommige gevallen uw buitenlands rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Kan dat niet? Dan moet u rijexamen doen.

Periode dat u mag blijven rijden

Als uw rijbewijs is afgegeven in de EU/EER of Zwitserland, dan gelden daarvoor dezelfde regels als voor een Nederlands rijbewijs. Dat betekent dat u in de meeste gevallen tot 16 jaar na afgifte van uw rijbewijs mag blijven rijden.

Met andere buitenlandse rijbewijzen mag u nog 185 dagen rijden nadat u zich in Nederland hebt gevestigd. Daarna moet u een geldig Nederlands rijbewijs hebben.

Landen waarvan de rijbewijzen kunnen worden omgewisseld

 Rijbewijzen die zijn afgegeven in de volgende landen kunnen worden omgewisseld:

 • een EU-land: België, Bulgarije, Cyprus (alleen Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden
 • een EVA-land: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland
 • de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba
 • het eiland Man, Monaco, de Staten van Jersey

Ook voor een aantal andere buitenlandse rijbewijzen is omwisseling mogelijk, maar dan alleen voor een beperkt aantal Nederlandse categorieën. Het gaat daarbij om de rijbewijzen uit:

 • Andorra (alleen voor categorie B)
 • de Canadese provincie Québec (alleen voor categorie B)
 • de Canadese provincie Alberta (alleen voor categorie B)
 • Israël (alleen voor categorie B)
 • Japan (alleen voor categorie A en B)
 • Singapore (alleen voor categorie A en B)
 • Taiwan (alleen voor categorie B)
 • Zuid-Korea (alleen voor categorie B).

Als u als kennismigrant in aanmerking komt voor de zogenoemde 30%-regeling van de Belastingdienst, kunt u ieder geldig buitenlands rijbewijs omwisselen. U moet dan wel een bewijsbrief van de Belastingdienst meenemen als u het Nederlandse rijbewijs gaat aanvragen.

Houd ook rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U hebt een geldige verblijfstitel. 
 • U hebt een geldig rijbewijs. Een Europees rijbewijs mag wel verlopen zijn maar dan moet u een verklaring meesturen van de afgevende instantie. In deze verklaring moet staan dat zij geen bezwaar hebben tegen de afgifte van een Nederlands rijbewijs.

Soms een gezondheidsverklaring nodig

Via een gezondheidsverklaring wordt bepaald of u rijgeschikt bent. Dit is alleen nodig als uw rijbewijs is afgegeven in een land buiten de EU/EER of in Zwitserland. Ook als u een kennismigrant bent en gebruik maakt van de 30%-regeling, hebt u een gezondheidsverklaring nodig.

Een gezondheidsverklaring is altijd nodig als u 75 jaar of ouder bent, als het om een groot rijbewijs gaat of als er medische redenen zijn. Lees meer op de pagina over gezondheidsverklaring.

Rijexamen doen als u uw rijbewijs niet kan omwisselen

Als uw buitenlandse rijbewijs niet kan worden omgewisseld, dan moet u eerst een theorie- en praktijkexamen afleggen voordat u een Nederlands rijbewijs kunt aanvragen. Neem voor meer informatie over deze examens contact op met een rijschool.

Nederlands rijbewijs aanvragen

Kunt u uw buitenlandse rijbewijs omwisselen? En staat u ingeschreven in de gemeente Hengelo? Dan kunt u uw Nederlandse rijbewijs aanvragen op het Publieksplein in het stadskantoor. Maak daarvoor een afspraak. U kunt uw rijbewijs alleen persoonlijk aanvragen en afhalen. Het kost € 39,75 en u betaalt bij aanvraag.

Meenemen naar de balie op het Publieksplein:

 • uw buitenlandse rijbewijs
 • een geldig legitimatiebewijs
 • één pasfoto die voldoet aan de eisen van de Paspoortwet
 • en als u gebruik kunt maken van de zogenoemde 30%-regeling ook de bewijsbrief van de Belastingdienst

Let op: Laat uw pasfoto maken bij een vakfotograaf. Die is op de hoogte van alle eisen. Op het Publieksplein en in de omgeving van het stadskantoor kunt u geen pasfoto laten maken.

Levertijd Nederlands rijbewijs

De levertijd is niet precies bekend. Als uw aanvraag compleet is duurt het gemiddeld twee weken. U krijgt een brief van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) wanneer u uw nieuwe rijbewijs kunt afhalen bij uw woongemeente.

Let op! Houd er rekening mee dat u tijdens de omwisseling tijdelijk geen rijbewijs in bezit.

Buitenlands rijbewijs gestolen of vermist

Is uw buitenlandse rijbewijs is gestolen of vermist? Dan hebt u bij de aanvraag van een Nederlands rijbewijs een brief nodig van de instantie die het vermiste rijbewijs heeft afgegeven met :

 • uw rijbewijsgegevens
 • de datum waarop uw rijbewijs is afgegeven
 • de categorieën die het rijbewijs bevat
 • een verklaring dat er geen bezwaar is tegen de afgifte van een nieuw rijbewijs

Ook moet u zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Contact

Maak een afspraak

Maak voor het aanvragen van een Nederlands rijbewijs altijd een afspraak. Wij raden u aan om ook een afspraak te maken wanneer u het rijbewijs kunt afhalen.

Afspraak maken   

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo
Telefoon:  14 074


Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?