Gemeentebalie > Veiligheid en leefbaarheid

Gemeentebalie

Onderhoud van straten, fietspaden en stoepen

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de hele openbare infrastructuur van de gemeente. Hieronder vallen alle asfaltwegen, klinkerwegen, onverharde wegen, pleinen, voetpaden, stoepen en fietspaden. Maar bijvoorbeeld ook viaducten, rotondes, speelplaatsen, verkeersborden en straatmeubilair (zoals zitbanken en afvalbakken).

Hebt u opmerkingen of klachten over het onderhoud? Neem dan contact op met de gemeente.

Dat kan heel gemakkelijk via het digitale meldingenformulier.

Melding openbare ruimte

Hebt u een smartphone? Dan kan het ook via de app BuitenBeter. U kunt deze app gratis downloaden via BuitenBeter

Lukt het niet digitaal? Of gaat het om een gevaarlijke situatie die met spoed verholpen moet worden? Dan mag u ook bellen naar 14 074.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?