Gemeentebalie > Leven, reizen en papieren

Gemeentebalie

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officieel papier met daarop een overzicht van uw persoonsgegevens. Sommige instanties vragen om zo'n uittreksel om een bewijs van uw inschrijving in de BRP te hebben en om uw persoonsgegevens te kunnen controleren. Bijvoorbeeld als u examen wilt doen, als u een kenteken wilt laten overzetten op uw naam of als u zich wilt inschrijven bij een woningbouwvereniging. U kunt het uittreksel aanvragen in uw woongemeente.

Uittreksel aanvragen?

Dat kan heel gemakkelijk via het digitale formulier. U hebt daarbij wel uw DigiD nodig. U betaalt dan direct online en wij sturen het uittreksel binnen twee werkdagen naar u toe.

Uittreksel BRP van mijzelf

U kunt ook terecht aan de balie op het Publieksplein in het stadskantoor. U kunt het uittreksel dan direct meenemen. Let op: Voor het aanvragen van een uittreksel aan de balie betaalt u wel € 10 extra. 

U kunt het uittreksel ook schriftelijk aanvragen. Stuur een brief en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs naar: Gemeente Hengelo, Afdeling Burgerzaken, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Vermeld in de brief duidelijk waarvoor u het uittreksel nodig hebt. U krijgt vervolgens per post een betalingsverzoek. Wij versturen het uittreksel nadat wij uw betaling hebben ontvangen.

Geef duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt!

Op een uittreksel uit de BRP staan altijd uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats. Maar vaak willen instanties ook andere gegevens van u hebben. Daarom is het belangrijk dat u aangeeft waarvoor u het uittreksel nodig hebt. De medewerker die uw aanvraag in behandeling neemt, kan er dan voor zorgen dat u het juiste uittreksel krijgt.

Hoeveel kost het?

Een uittreksel uit de BRP kost € 15,40.

Let op: Als u een uittreksel uit de BRP aanvraagt aan de balie, betaalt u € 25,40.

Wie kan een uittreksel aanvragen?

U kunt voor uzelf een uittreksel aanvragen. Maar als dat niet lukt, kunt u ook iemand machtigen. De gemachtigde moet dan meenemen:

 • een geldig legitimatiebewijs:
 • een machtigingsbrief;
 • (een kopie van) het geldige legitimatiebewijs van de volmachtgever. 

In de machtigingsbrief moet in ieder geval het volgende staan:

 • naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de volmachtgever;
 • naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de gemachtigde;
 • waarvoor het uittreksel nodig is;
 • de datum waarop de brief is geschreven;
 • de handtekening van de volmachtgever.

Een machtiging is niet nodig als de aanvraag wordt gedaan door:

 • de ouders van een kind dat jonger is dan 16 jaar;
 • de voogd van een kind dat jonger is dan 16 jaar, op voorwaarde dat voogd en kind op hetzelfde adres zijn ingeschreven;
 • de gezaghouder van een kind dat jonger is dan 16 jaar;
 • de echtgenoot of geregistreerd partner, op voorwaarde dat de echtgenoot of geregistreerd partner op hetzelfde adres is ingeschreven;
 • de curator van een persoon die onder curatele gesteld is.

Uittreksel BRP voor inschrijving op school

Gemeenten verstrekken regelmatig uittreksels aan (ouders van) kinderen in verband met hun inschrijving op een school. Scholen vragen hierom omdat zij de nieuwe leerlingen moeten aanmelden bij DUO. Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kunnen ouders de benodigde gegevens ook leveren met een paspoort of identiteitsbewijs, het uitschrijvingsbewijs van de vorige school of een afschrift van de persoonslijst die bij de geboorte door de gemeente verstrekt wordt. Ook een brief van de Belastingdienst waarin het burgerservicenummer (BSN) bekend is gemaakt kan voorlopig nog. Het is dus in de meeste gevallen niet nodig dat ouders naar de gemeente gaan voor een uittreksel.

Let op: Op deze regel is één uitzondering: niet-Nederlandse leerlingen die op 1 april nog geen jaar in Nederland verblijven hebben wel een uittreksel nodig.

Niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente?

Bent u na september 1994 uitgeschreven uit Nederland? Of heeft u zich voor een kortdurend verblijf in Nederland ingeschreven als niet-ingezetene? Dan kunt u een uittreksel aanvragen uit de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt daarvoor terecht bij één van de volgende gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo en Zwolle. Kijk voor meer informatie eerst op de website van deze gemeenten. Bijvoorbeeld voor informatie over aanvragen, openingstijden, kosten en wat u mee moet nemen. 

Bent u voor oktober 1994 uitgeschreven uit Nederland? Dan kunt u een uittreksel aanvragen in uw laatste woonplaats in Nederland.

Wilt u meer weten over de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)? Kijk dan verder op de website van de Rijksoverheid.

Contact

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo

 • maandag van 8.30 tot 16.30 uur
 • dinsdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
 • woensdag van 8.30 tot 16.30 uur 
 • donderdag van 8.30 tot 20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen op afspraak)
 • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon:  14 074

Contactformulier

Afspraak maken

Wilt u voorkomen dat u misschien lang moet wachten? Of wilt u op dinsdag of donderdag tussen 16.30 en 20.00 uur naar het Publieksplein? Maak dan eerst een afspraak. Dat kan heel gemakkelijk via het digitale formulier.

Afspraak maken   

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?