Gemeentebalie > Werk en inkomen

Gemeentebalie

Vakantieafspraken

Hebt u een uitkering van de gemeente en wilt u op vakantie? Dan moet u rekening houden met een aantal regels.

Duur van de vakantie

U mag maximaal vier weken per kalenderjaar op vakantie. En uw vakantie mag geen belemmering zijn voor betaald werk, een re-integratietraject of een re-integratieactiviteit.

Hebt u de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt? Dan mag u maximaal 13 weken per jaar op vakantie.

Vakantie altijd melden

U moet uw klantmanager altijd melden dat u op vakantie gaat. Gebruik daarvoor het formulier vakantiemelding. Print het formulier, vul het in en stuur het naar:

Werk en Inkomen Borne, Hengelo en Haaksbergen
Antwoordnummer 168
7550 VB Hengelo

Blijft u in Nederland?
Dan hoeft u daarna niets te doen.

Gaat u naar het buitenland?
Dan ontvangt u na het invullen van het formulier vakantiemelding twee formulieren:
een meldingsformulier verblijf buitenland;
een terugkomstformulier verblijf buitenland.

Het meldingsformulier verblijf buitenland moet u voor vertrek naar het buitenland invullen, ondertekenen en terugsturen naar het adres hierboven.
Het terugkomstformulier verblijf buitenland moet u zelf direct na terugkomst inleveren bij het zorgloket in het stadskantoor aan de Hazenweg 121 te Hengelo. 

Kom op tijd terug!

Als u te laat terugkomt van vakantie, beëindigen wij uw uitkering. U moet dan opnieuw een uitkering aanvragen. Over de dagen dat u te lang weg bent geweest, krijgt u helemaal geen uitkering. Bovendien verlagen wij uw uitkering een maand lang met minimaal 10%.

Contact

Informatie voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u al cliënt bij Werk en Inkomen? En hebt u vragen over werk, uitkering, inkomen en zorg? Dan kunt u terecht bij uw klantmanager. U kunt uw klantmanager bellen tijdens de spreekuurtijden. U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Informatiebalie op het Publieksplein

Hebt u geen klantmanager? En hebt u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Dan kunt u terecht aan de informatiebalie van Werk en Inkomen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo.

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur,
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?