Gemeentebalie > Leven, reizen en papieren

Gemeentebalie

Vertrek naar het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist, dan moet u dit melden bij de afdeling Burgerzaken. Dit doet u vanaf vijf dagen voor vertrek. U kunt uw verhuizing niet eerder doorgeven.  

Vertrek melden

U kunt op verschillende manieren aangifte doen van vertrek naar het buitenland: digitaal, schriftelijk of aan de balie.

Let op: Blijven er gezinsleden achter op het adres? Dan kunt u alleen aangifte doen aan de balie van de afdeling Burgerzaken. Daarbij moeten alle vertrekkende gezinsleden aanwezig zijn. Dit geldt ook voor minderjarigen. U kunt  de verhuizing naar het buitenland dan niet digitaal of schriftelijk melden.

Digitaal

Met behulp van uw DigiD inlogcode kunt u uw vertrek digitaal doorgeven. Gebruik hiervoor onderstaande button.

Aangifte vertrek naar buitenland

Schriftelijk

U kunt ook een brief sturen naar: Gemeente Hengelo, afdeling Burgerzaken, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. In deze brief moeten de volgende gegevens staan:

  • naam, voornamen en geboortedatum van de vertrekkende personen
  • de datum van vertrek
  • het oude adres
  • het nieuwe adres

Vergeet niet om deze brief te ondertekenen en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs mee te sturen.

Aan de balie

U kunt het vertrek ook persoonlijk doorgeven aan de balie van de afdeling Burgerzaken. U moet daarvoor een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Wie het vertrek mag melden

De aangifte van vertrek mag gedaan worden door:

  • de persoon zelf (vanaf 16 jaar)
  • ouders, voogd of verzorgers voor kinderen tot en met 15 jaar
  • ouders, voogd of verzorgers voor kinderen van 16 en 17 jaar, als ze voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben
  • de ouder en zijn meerderjarig kind voor elkaar, als ze voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben
  • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar, als beiden voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben
  • curatoren voor de persoon die onder curatele gesteld is 

Let op: Soms gebruik van uitschrijving nodig.

In sommige landen hebt u voor de inschrijving een bewijs van uitschrijving uit Nederland nodig. Wilt u bij de aangifte duidelijk vermelden of u een bewijs van uitschrijving wilt ontvangen? Wij sturen u dat bewijs dan graag toe.

Contact

Afspraak maken

U kunt uw vertrek naar het buiteland online of schriftelijk doorgeven. U hoeft hiervoor niet langs te komen. Wilt u toch liever naar de balie komen? Maak dan eerst een afspraak.

Afspraak maken   

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo
Telefoon:  14 074


Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?