Gemeentebalie > Leven, reizen en papieren

Gemeentebalie

Verzoek referendum afvalbeleid

Er komt geen referendum over het Hengelose afvalbeleid. Te weinig Hengeloƫrs hebben het verzoek ondersteund om een referendum te houden. In totaal waren minimaal 2.914 ondersteuningsverklaringen nodig en er zijn er 1.422 ingediend.

Ondersteuningsverklaringen konden worden ingediend tot donderdag 30 augustus 2018, 8.00 uur.

Fasen bij een referendumverzoek

Elk referendumverzoek kent twee fasen:

  • een inleidende fase
  • een definitieve fase.

Inleidende fase

De inleidende fase duurt drie weken. In die drie weken moeten minimaal 486 inwoners van Hengelo een ondersteuningsverklaring indienen. Met die verklaring geven zij aan dat zij het referendumverzoek ondersteunen. Komen er voldoende ondersteuningsverklaringen binnen? Dan beslist de gemeenteraad of er ook echt een referendum kan komen over het gewenste onderwerp. De gemeenteraad houdt bij die beslissing rekening met het advies van de referendumcommissie.

Definitieve fase

Als de gemeenteraad beslist dat er een referendum kan komen, dan begint de definitieve fase. Die fase duurt zes weken. In de definitieve fase zijn opnieuw ondersteuningsverklaringen nodig. Het zijn er alleen meer dan in de inleidende fase. Minimaal 2.914 inwoners moeten het verzoek nu ondersteunen. De ondersteuningsverklaringen die in de inleidende fase al zijn ingediend, tellen hierbij automatisch mee.

Zijn er ook in de definitieve fase voldoende geldige ondersteuningsverklaringen? Dan wordt er een datum gepland voor het referendum. En de gemeenteraad stelt vast hoe de exacte vraag luidt die in het referendum aan de inwoners wordt voorgelegd. 

Links

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?