Gemeentebalie > Scholing en vorming

Gemeentebalie

Volwassenenonderwijs

Volwassenenonderwijs geeft volwassenen een tweede kans om via onderwijs een vak te leren en een diploma of certificaat te halen. De leeftijdsgrens voor volwasseneneducatie is in principe 18 jaar. Er zijn uitzonderingen mogelijk voor jongeren vanaf 16 jaar.

De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbod. De gemeente krijgt daarvoor geld van de rijksoverheid. Het aanbod van opleidingen bij de Regionale Opleidingscentra (ROC) moet aansluiten bij de vraag naar opleidingen voor volwassenen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?