Gemeentebalie > Scholing en vorming

Gemeentebalie

Voorschool Hengelo: Samen spelenderwijs leren!

Op de Hengelose Voorschool krijgen alle peuters van 2,5 tot 4 jaar de kans om samen spelenderwijs te leren. Zo kan uw peuter straks een goede start maken op de basisschool. De gemeente stelt subsidie beschikbaar.

Wat is de Hengelose Voorschool?

Op de Voorschool volgen de peuters een programma dat speciaal voor hen is gemaakt. Ze ontwikkelen zich door samen te spelen. 

Uw peuter zit in een vaste groep met leeftijdsgenoten en vaste leidsters. De leidsters op de Voorschool hebben allemaal een speciale opleiding afgerond. Ze zijn opgeleid om uw peuter te ondersteunen in zijn ontwikkeling.

Uw peuter kan twee dagdelen per week naar de Voorschool. Dat zijn in totaal 5 uren per week. De gemeente controleert de kwaliteit van de Voorschool.

Wat is het verschil met de vroegere peuterspeelzaal?

De Voorschool werkt nauw samen met een basisschool. Soms zitten ze al samen in één gebouw, soms ook niet. Als uw peuter op een Voorschool zit, is er al verbinding met de basisschool. Zo gaat de overstap naar de basisschool voor uw peuter gemakkelijker.

Waar is de Hengelose Voorschool te vinden?

Uw peuter kan terecht bij de peuteropvangorganisaties die de gemeente heeft geselecteerd. Bij deze organisaties zijn gesubsidieerde peuterplekken beschikbaar.

De geselecteerde organisaties zijn:

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld voor kinderen met een taalachterstand. Als het nodig is dat een kind VVE krijgt, dan geeft het consultatiebureau dat aan bij de ouders.

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar met een taalachterstand. Deze peuters kunnen op de Voorschool een extra taalaanbod krijgen. Het aanbod van voorschoolse educatie is aanwezig bij de peuteropvangorganisaties die door de gemeente zijn geselecteerd. Uw peuter kan vier dagdelen per week naar de Voorschool. Dat zijn in totaal 10 uren per week.

Vroegschoolse educatie wordt gegeven op de basisschool aan kinderen van groep 1 en 2 (4 tot 7 jaar) met een taalachterstand.

Hoeveel kost de Hengelose Voorschool?

Wat u moet betalen hangt in de eerste plaats af van uw recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Wilt u weten of u recht hebt op kinderopvangtoeslag? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Hebt u wel recht op kinderopvangtoeslag?

Dan betaalt u het tarief van € 8,02 per uur (2019) aan de peuteropvangorganisatie. Dit tarief wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. Dit tarief geldt voor de eerste twee dagdelen. Vraag zelf binnen drie maanden kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst.

Hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag?

Dan betaalt u een ouderbijdrage voor de eerste twee dagdelen. Dat betaalt u aan de peuteropvangorganisatie. De ouderbijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Kijk voor de actuele bijdragen in de ouderbijdragentabel 2018 (Pdf) of de ouderenbijdragetabel 2019.

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen?

Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand. Kijk voor meer informatie op de pagina over bijzondere bijstand.

Heeft uw kind een VVE-indicatie en gaat het meer dan twee dagdelen per week naar de voorschool?

Dan betaalt u voor het derde en vierde dagdeel helemaal niets. De gemeente subsidieert deze extra dagdelen.

Is er extra aandacht of zorg nodig binnen uw gezin?

Dan kan het in sommige gevallen nodig zijn dat uw peuter extra dagdelen naar de Voorschool gaat. De gemeente vergoedt deze twee extra dagdelen als er sprake is van een zogenoemde sociaal-medische indicatie (SMI). Wilt u meer informatie over deze sociaal-medische indicatie? Kijk dan verder op de pagina over bijdrage in de kosten voor kinderopvang.

Informatie voor organisaties die peuteropvang aanbieden

Organisaties voor peuteropvang kunnen subsidie aanvragen voor peuterplekken. Kijk voor meer informatie op de pagina Subsidie Voorschool Hengelo.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?