Gemeentebalie > Werk en inkomen

Gemeentebalie

Voorschot en voorlopige voorziening

Als u een uitkering aanvraagt, kan het even duren voordat de gemeente op uw aanvraag beslist. Als dat tot financiële problemen leidt, kunt u soms een voorschot krijgen.

Krijgt u geen (of te weinig) voorschot? Moet u te lang wachten op een beslissing? Of bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Voorschot

U hebt recht op een voorschot als u niet binnen vier weken na de datum van uw aanvraag een beslissing ontvangt. Op deze regel zijn twee uitzonderingen: 

  • U geeft de gevraagde informatie niet, niet op tijd of onvolledig. En dit valt u te verwijten of u werkt niet voldoende mee.
  • Het is bij de aanvraag al duidelijk dat u geen recht hebt op een uitkering.

De hoogte van het voorschot is tenminste 90% van de voor u geldende bijstandsnorm. De gemeente verrekent het voorschot zonder machtiging met de eerste bijstandsuitkering.

Voorlopige voorziening

Bij niet tijdig beslissen

Neemt de gemeente niet binnen acht weken een beslissing op uw aanvraag en ontvangt u geen (of onvoldoende) voorschot? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dat doet u bij de voorzitter van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel.

Bij bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag en hebt u al een bezwaarschrift ingediend? Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen als u niet voldoende middelen hebt om in uw levensonderhoud te voorzien. U moet dan een brief schrijven naar: de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 323, 7600 AH Almelo.

Contact

Voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En heeft u vragen over werk, uitkering, inkomen en zorg? Dan kunt u terecht bij uw klantmanager. U kunt uw klantmanager bellen tijdens de spreekuurtijden. U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Informatiebalie op het Publieksplein 

Hebt u geen klantmanager? En hebt u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Dan kunt u terecht aan de informatiebalie van Sociale Zaken op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)
Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo 

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur
  • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?