Gemeentebalie > Scholing en vorming

Gemeentebalie

Voortijdig schoolverlaten

Te veel jongeren verlaten school op een te jonge leeftijd. Om wat voor reden dan ook. Dat is heel erg jammer, want met een diploma op zak vind je gemakkelijker een leuke baan. Dus is het belangrijk om wat langer op school te blijven, leuke stages te vinden en na te denken over je toekomst. Ben je tussen de 16 en 18 jaar? Dan geldt de kwalificatieplicht.

Wat is de kwalificatieplicht?

De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren tussen de 16 en 18 jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als zij nog geen diploma havo, vwo of mbo niveau 2 hebben. De kwalificatieplicht hoeft niet meteen te betekenen dat je vijf dagen per week in de schoolbanken moet zitten. Ook met combinaties van leren en werken kun je aan de kwalificatieplicht voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Meer informatie over leerplicht en kwalificatieplicht vind je op de pagina Leerplicht.

Hulp nodig? Meld je aan bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)

Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) van de gemeente Hengelo helpt voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar uit Hengelo, Borne en de Hof van Twente. De RMC-medewerkers helpen bij het zoeken naar de juiste opleiding, maar ook bij het vinden van een passende baan. Het RMC maakt daarbij gebruik van verschillende vormen van onderzoek, trainingen en stages.

De school kan een jongere digitaal aanmelden bij het RMC. Gebruik hiervoor onderstaande knop. Wij nemen dan binnen een week contact met u op.

Melding RMC

Zit uw kind op VSO, PRO, Entree, BBL vmbo?

Leerlingen VSO, PRO, Entree en BBL vmbo worden actief gevolgd

Het RMC volgt leerlingen VSO, PRO, Entree en BBL vmbo actief vanaf hun 16e tot hun 23e jaar. Doel is om te voorkomen dat ze thuis komen te zitten. Komt iemand toch thuis te zitten? Dan maakt de RMC-klantmanager samen met de jongere een plan om weer naar een opleiding, werk (eventueel met loonkosten subsidie) of dagbesteding te gaan. 

Extra informatie

Anderen zochten ook informatie over:

Contact

Telefoon: 14 074
Email: rmc.trajectbureau@hengelo.nl


Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?