Gemeentebalie > Scholing en vorming

Gemeentebalie

Voortijdig schoolverlaten

Te veel jongeren verlaten school op een te jonge leeftijd. Om wat voor reden dan ook. Dat is heel erg jammer, want met een goed diploma is het makkelijker om later een leuke baan te vinden. Dus is het belangrijk om wat langer op school te blijven, leuke stages te vinden en na te denken over je toekomst. Voor alle jongeren tot 18 jaar geldt de kwalificatieplicht. Jongeren tot 18 jaar moeten een volledig onderwijsprogramma volgen om een startkwalificatie te halen.

Startkwalificatie

Een startkwalificatie is een diploma van een havo-, vwo- of mbo2-opleiding. De kwalificatieplicht hoeft niet meteen te betekenen dat je vijf dagen per week in de schoolbanken moet zitten. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen. Zoals bijvoorbeeld de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten)

Het RMC van de gemeente Hengelo helpt voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar uit Hengelo, Borne en de Hof van Twente. De RMC-medewerkers helpen bij het zoeken naar de juiste opleiding en/of een passende baan. Het RMC maakt daarbij gebruik van verschillende vormen van onderzoek, trainingen en stages.

Zit uw kind op VSO, PRO, Entree, BBL vmbo?

Leerlingen VSO, PRO, Entree, BBL vmbo, worden actief gevolgd door de gemeente

Jongeren van het VSO, PRO, Entree, BBL vmbo  worden vanaf hun 16e - 23e jaar actief gevolgd door het gemeentelijke RMC. Doel is om te voorkomen dat ze buitenboord vallen dat wil zeggen thuis komen te zitten. En als een jongere thuis komt te zitten maakt de RMC klantmanager met de jongere een plan om weer naar een opleiding, werk (eventueel met loonkosten subsidie) of dagbesteding te gaan.

Dit actief volgen is een wettelijke taak van de gemeente. Achterliggend idee is dat sommige jongeren kortere of langere tijd ondersteuning nodig hebben om hun weg te vinden van school naar een vervolg opleiding, werk.

Wat houdt actief volgen en ondersteunen in?

Als de jongere op school zit:

Als de jongere aan het werk (met loonkostensubsidie) is participatie (dagbesteding):

Als de jongere thuis zit:

 

Informatie voor professionals

Op 12 oktober 2017 vond er een netwerkbijeenkomst plaats van het RMC Hengelo alle jongeren binnenboord!

De opbrengst van deze bijeenkomst vindt u hier

Gerelateerde onderwerpen

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?