Gemeentebalie > Water

Gemeentebalie

Waterprojecten

We worden ons steeds meer bewust van het belang van water voor de natuur, ons welzijn en onze gezondheid. Zorgvuldig omgaan met water is van groot belang voor de toekomst.

In het Waterplan (Pdf) van de gemeente Hengelo staat hoe we nu en de komende jaren (tot 2030) omgaan met het water in onze stad. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met het Waterschap Vechtstromen, het waterbedrijf Vitens en de provincie Overijssel.

Op de fiets langs Hengelose wateren?

Kijk dan eens in de folder Hengel'eau leeft met water (Pdf). Hierin staan drie fietsroutes beschreven langs bekende en onbekende waterplekjes in Hengelo. 

Gerelateerde onderwerpen

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?