Social Impact Bond Jongvolwassenen

De gemeente Hengelo zoekt naar een zogenoemd consortium dat jongvolwassenen in een kwetsbare positie echt verder helpt.
Dat doet Hengelo met een aantal andere gemeenten en een aantal investeerders. Deze week heeft de gemeente Hengelo samen met Enschede en Eindhoven de aanbesteding gelanceerd. Hengelo wil op deze wijze een nieuwe manier van ondersteuning van jongvolwassenen vinden die een kwetsbare positie hebben (van circa 16-23 jaar).

25 Hengelose jongeren

De gemeente Hengelo is dus op zoek naar een consortium dat bestaat uit een combinatie van organisaties die goed zijn in het ondersteunen van jongeren. Dit consortium wordt gevraagd één plan in te dienen waarin wordt beschreven hoe gezamenlijk de jongeren richting een mooie toekomst kunnen worden begeleid. Maar de gemeente zoekt ook werkgevers die het aandurven deze jongeren een kans in hun bedrijf te geven.
Door samen te werken met een breed consortium van partijen, streeft de gemeente naar een toekomst voor deze jongeren waarin zij zelfredzaam zijn. Het gaat om 25 Hengelose jongeren die op de verschillende leefgebieden problemen ervaren: werk, onderwijs, inkomen, zorg, veiligheid, gezinssituatie en wonen.

Tegen problemen aanlopen

Voor veel jongeren is het een feest om 18 te worden: tijd om een rijbewijs te halen, op kamers te gaan en hun vleugels uit te slaan. Voor een groep jongvolwassenen geldt dat echter niet, omdat zij op verschillende leefgebieden tegen problemen aanlopen. Denk daarbij aan onderwijs (vroegtijdig schoolverlaten), een onveilige gezinssituatie, criminaliteit en zorg. Zodra er sprake is van problemen op meerdere leefgebieden versterkt dit elkaar en ontstaat vaak een neerwaartse spiraal die met de huidige wijze van ondersteuning vaak niet doorbroken kan worden. Met de Social Impact Bond Jongvolwassenen wil de gemeente dit doorbreken.

Maatwerk

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Hoewel de gemeente er voor veel inwoners in slaagt om passend maatwerk te leveren, blijkt het lastig om voor deze specifieke groep Jongvolwassenen in een kwetsbare situatie de ondersteuning te bieden die passend voor hen is. Bovendien vormt de overgang 18-/18+ een drempel wegens geldende wet- en regelgeving die verandert met het 18 worden. Dat levert veel problemen voor de jongeren op en hoge gemeentelijke kosten. Omdat ook andere gemeenten tegen dit punt aanlopen, heeft de gemeente Hengelo samen met de gemeenten Eindhoven, Enschede, Amsterdam, Utrecht, Leiden, Deloitte en het Nederlands Jeugdinstituut het initiatief genomen tot een andere, integrale aanpak: de Social Impact Bond (SIB) Jongvolwassenen.

Aanbesteding

Het doel is om tussen de zomer van 2018 en medio 2022 in totaal 25 Hengelose jongvolwassenen op een nieuwe, betere manier van ondersteuning te voorzien.   De gemeente Hengelo vraagt via een aanbestedingsprocedure om één integrale, op maat gemaakte aanpak voor jongeren die op meerdere levensvelden in de nesten zitten. In de voorgestelde opzet worden in een aanbestedingsprocedure de meest geschikte partners gekozen. In de eerste fase worden geschikte investeringspartners geselecteerd. In de tweede fase wordt het consortium van uitvoeringspartijen geselecteerd die voor de behandeling(en) en begeleiding gaan zorgen. Met deze partners wordt in een Social Impact Bond Constructie samengewerkt. Dit houdt in dat investeerders in eerste instantie startkapitaal verstrekken aan een consortium van uitvoeringspartijen. Met dat kapitaal is het consortium in staat om de jongvolwassenen te ondersteunen op alle levensvelden waarop ze problemen ondervinden

No cure no pay

Werkt de behandeling door het uitvoerend consortium? En worden de effecten bereikt die vooraf zijn afgesproken? Dan betaalt de gemeente de investeerders daar een vergoeding voor via het no-cure-no-pay-principe. Een objectieve partij meet gedurende die periode de effecten van de aanpak van het consortium.

Deze aanpak is nieuw. Daarom kunnen de ervaringen die de gemeente hiermee opdoet, dienen als input voor toekomstige inkooptrajecten in het sociaal domein.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?