Aanvullende opvanglocatie (avo) asielzoekers Havenzaten

Hengelo kentĀ een opvanglocatie voor vluchtelingen in het voormalig woonzorgcentrum Hooghagen aan de Havezatenlaan 2. De opvangĀ heet Havezaten. Havenzaten biedt sinds begin maart 2016 aan maximaal 250 asielzoekers onderdak. Het pand is eigendom van Carintreggeland. Carintreggeland en COA hebben in een huurovereenkomst vastgelegd dat het pand maximaal drie jaar voor opvang beschikbaar is. Ook in de overeenkomst tussen COA en de gemeente is deze termijn opgenomen.

Sinds het voorjaar van 2017 is de AVO nagenoeg leeg. Op dit moment zijn er geen vluchtelingen/statushouders aanwezig. Wel zijn de Stichting Vluchtelingenwerk en de organisatie Menthol er gehuisvest. Dat betekent dat statushouders uit Hengelo de Havezaten bezoeken voor informatie tijdens spreekuren, voorlichting en dergelijke.

Is de locatie klaar om weer in gebruik te nemen als AVO?

Ja, het gebouw is klaar voor gebruik. Mocht er voor de resterende periode tot aan het voorjaar van 2019 een beroep op dit gebouw worden gedaan dan kan het weer geopend worden als opvanglocatie. Er is ook nu nog een beheersorganisatie actief om te voorkomen dat het gebouw verpauperd of aan vandalisme onderhevig wordt.

Wat voor een soort opvang is Havenzaten?

Het gaat hier om een zogeheten aanvullende opvanglocatie (avo). Kenmerkend voor een avo is dat het een kleinschalige en tijdelijke huisvesting voor asielzoekers en statushouders is.

Hoeveel asielzoekers kunnen er verblijven?

Uiteindelijk kunnen maximaal 250 asielzoekers onderdak vinden in de opvanglocatie.

Welke organisaties zijn er in de opvang aanwezig?

Indien de AVO in gebruik zou zijn, is de dagelijkse leiding in handen van het COA. Ook is er 24 uur per dag, zeven dagen in de week toezicht in de opvang aanwezig. Daarnaast werken er overdag mensen van de gezondheidszorg (GCA), Vluchtelingenwerk en natuurlijk de vele vrijwilligers die zich hebben aangemeld.

Hoe lang blijven de asielzoekers?

Deze tijdelijke voorziening blijft hier maximaal drie jaar. Na drie jaar stopt de huur van het COA en gaat Carint deze locatie herontwikkelen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?