Breemarsweg

De aannemer is bezig met de aanleg van de Laan Hart van Zuid. Deze laan kruist de Breemarsweg. Voor een betere doorstroming van het verkeer op de kruising is het noodzakelijk dat de gemeente ook de Breemarsweg ter plekke aanpast. Het stuk tussen de Langelermaatweg en de Boekeloseweg gaat op de schop.  Deze werkzaamheden starten in het voorjaar van 2018. Op een later tijdstip zal de gemeente de hele Breemarsweg op dezelfde manier inrichten.

Inloopbijeenkomst

De gemeente organiseerde op 09 januari 2018 een inloopbijeenkomst over de aanleg van de kruising Laan Hart van Zuid Breemarsweg. Op deze avond is het definitief ontwerp van de kruising aan de omwonenden gepresenteerd. Omwonenden krijgen ter zijner tijd informatie over de planning en de bereikbaarheid.

Definitief ontwerp en faseringstekening

Informatie

Via deze pagina houdt de gemeente u op de hoogte over de voorgang van de werkzaamheden.
Voor meer informatie over de kruising Laan Hart van Zuid met de Breemarsweg kunt u ook terecht op www.facebook.com/VervangenBoekelosebrug.

Meer weten?

Voor informatie over de herinrichting van de Breemarsweg kunt u contact opnemen met projectleider Rob Nengerman of Klaske Vos telefoon 14 074 of mailen naar gemeente@hengelo.nl onder vermelding van 'Aansluiting Breemarsweg op Kruising Laan Hart van Zuid'.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?