Deldenerstraat

De riolering in de Deldenerstraat is aan vervanging toe en dat is een mooi moment om het meteen duurzamer aan te pakken. Naast een nieuw riool komt er een buis voor regenwater, dat zo gescheiden afgevoerd kan worden naar de beken. Tegelijkertijd wordt de inrichting van de straat aangepakt, waarbij er onder andere meer ruimte komt voor groen.

Het gaat om het stuk van de Deldenerstraat vanaf de Geerdinksweg tot en met de kruising Deldenerstraat/Bornsestraat/Oldenzaalsestraat. De werkzaamheden worden opgeknipt in drie fasen.

  • Geerdinksweg tot Tuindorpstraat
  • Tuindorpkruising tot Langestraat inclusief Mitchamplein
  • Langestraat tot en met de kruising Bornse-/ Oldenzaalsestraat

Voorlopig Ontwerp vanaf Geerdinksweg tot Tuindorpstraat

Ten behoeve van de nieuwe inrichting van de straat heeft de gemeente een voorlopig ontwerp opgesteld. In dit ontwerp is te zien dat er vrijliggende fietspaden worden aangelegd en er meer ruimte komt voor groen en parkeren. Op deze pagina kunt u het Voorlopig Ontwerp Geerdinksweg tot Tuindorpstraat bekijken.

Reactie geven

Op 21 mei 2019 heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden. Belangstellenden kunnen per mail nog een reactie sturen naar de gemeente (gemeente@hengelo.nl) tot en met 31 mei 2019 o.v.v. Deldenerstraat.

Voorlopig Ontwerp Langestraat tot en met de kruising Bornse-/Oldenzaaslestraat

Ten behoeve van de nieuwe weginrichting van dit deel heeft de gemeente eerder een voorlopig ontwerp opgesteld. Het kruispunt Deldenerstraat-Bornsestraat-Oldenzaalsestraat wordt heringericht met nieuwe verkeerslichten (VRI). Ook komen er van alle kanten afslagen naar het nieuwe parkeerterrein dat aangelegd wordt tussen het stadskantoor en Thiemsbrug. In het deel vanaf de Langestraat tot de kruising komt een nieuw riool en een aparte buis voor de afvoer van regenwater. Daarnaast is er meer ruimte voor groen.

Definitief Ontwerp Langestraat tot en met de kruising Bornse-/Oldenzaaslestraat

Op 18 en 19 maart 2019 zijn er informatieavonden geweest waar het Voorlopig Ontwerp is gepresenteerd. Naar aanleiding daarvan zijn een beperkt aantal reacties binnengekomen. Op dit moment werkt de gemeente het Voorlopig Ontwerp uit tot een definitief ontwerp, waarbij reacties – waar mogelijk worden verwerkt in het Definitieve Ontwerp. Voor de zomervakantie komt het Definitief Ontwerp op de agenda van het college van B en W. Het Voorlopig Ontwerp Langestraat tot en met de kruising Bornse-/ Oldenzaalsestraat  is te raadplegen op deze pagina.

Meer weten?

Voor informatie kunt u contact opnemen met Joost van Doorn, telefoon 14 074 of mailen naar gemeente@hengelo.nl onder vermelding van herinrichting Deldenerstraat.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?