Grondwateroverlast

In de winterperiode 2015-2016 zijn veel klachten en meldingen over grondwateroverlast binnengekomen bij de gemeente Hengelo. Dit zijn er in 2016 364, terwijl er normaal gesproken ongeveer vijf meldingen per jaar over grondwateroverlast binnenkomen. Om beter inzicht te krijgen in wat de exacte oorzaken zijn en hoe we daarmee aan de slag kunnen gaan, hebben we een tweetal rapporten laten opstellen door een gespecialiseerd bureau. De rapporten zijn hieronder in zijn volledigheid te lezen:

Meer weten over wateroverlast?

Een hoge grondwaterstand kan leiden tot overlast. De gemeente kan niet altijd voorkomen dat er overlast ontstaat door grondwater. Inwoners moeten soms zelf aanvullende maatregelen nemen. Heeft u last van grondwater? We hebben een speciale pagina over wateroverlast met de meest voor de hand liggende oorzaken en oplossingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?