Hengel'eau

Hengel'eau is het samenwerkingsverband tussen de gemeente Hengelo en het Waterschap Vechtstromen. In Hengel'eau zorgen we er samen voor dat we in Hengelo slim met water omgaan. Dat wordt met de gevolgen van klimaatverandering steeds belangrijker. Denk aan steeds hevig wordende buien, maar ook hittestress in de stad. Daarom kiezen we ervoor om de krachten te bundelen. We maken onze beken klimaatbestendig en we werken aan een duurzame inrichting van de omgeving.

Meer informatie?

Op de volgende drie pagina's kunt u meer vinden over water in Hengelo:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?