Het Broek

In het noorden van Hengelo ligt de nieuwbouwwijk Het Broek. Deze bestaat uit de buurten
Broek Noord, Oost en Zuid. Broek Zuid is voor een groot deel al bewoond. Broek Noord en Broek Oost zijn in ontwikkeling.

Broek Noord

Broek Noord ligt tussen de wijk Slangenbeek en de verlengde Beneluxlaan en bestaat uit het Silverveld (grotendeels bewoond), Slingerveld (bewoond en nog enkele gemeentelijke kavels in de verkoop) en de Noordrand (in ontwikkeling). In het noordwestelijk deel van de Noordrand (grenzend aan de Bijenkorf) geeft de gemeente 20 bouwkavels uit, waarvan een deel nog niet is verkocht. Daarnaast geeft de gemeente nog kavels uit in het gebied dat de gemeente Broek Noord Oost noemt. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.kavelsinhengelo.nl.

Definitieve inrichting straten

De gemeente heeft op 29 november 2016 tijdens een inloopavond de ontwerpen gepresenteerd voor de voorlopige inrichting van de bouwstraten in Broek Noord. Hierop zijn diverse reacties ontvangen. Bij het definitief vaststellen van de tekeningen heeft de gemeente zoveel mogelijk rekening gehouden met de reacties die zijn binnengekomen naar aanleiding van de inloopavond. Op 23 en 28 november 2017 is het definitieve ontwerp voor de inrichting van de straten gepresenteerd. De gemaakte opmerkingen zijn voor zover dit mogelijk is, verwerkt in het definitief ontwerp. Met behulp van onderstaande links kunt u het definitief ontwerp bekijken. 

Het Broek

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Theo Kupper of projectmedewerker Ingrid Leushuis, telefoon 14 074 of mailen naar gemeente@hengelo.nl onder vermelding van Het Broek.

Bewonersbrieven

Sprinkhaan

De Parelmoervlinder

De Citroenvlinder

Meester Molendijkweg
Meester Molendijkweg Update

Sprinkhaan update juli 2018

Meester Molendijkweg Update juli 2018

Bewonersbrief Ratelaar - Duizendpoot oktober 2018

Documenten

Meester Molendijkweg, Parelmoervlinder, Waterjuffer

Sprinkhaan, Ratelaar, Kruisspin

Duizendpoot, Citroenvlinder

Bijenkorf

Profielen

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?