Nieuwe Es (Hengelose Es Noord)

De Nieuwe Es is na de herstructurering een vitale wijk met een mix aan leefstijlen en woningtypen. Een mix van oud en nieuw. Elementen uit het oorspronkelijke plan, de beeldbepalende middel- en hoogbouw, zijn ingepast en aangevuld met moderne nieuwbouw-woningen. Eén van de complexen middelhoogbouw wordt gesloopt. Maar liefst 136 appartementen worden grondig gerenoveerd en aan de maatstaf van deze tijd aangepast. De grondgebonden woningen bestaan uit een mix van rijwoningen, twee-onder-één- kap huizen en vrijstaande huizen.
De gemeente maakt in nauw overleg met de ontwikkelaar ERA/Koopmans en Welbions het bestemmingsplan.
ERA/Koopmans is de ontwikkelende partij voor de nieuwe woningen, de renovatie en de verhuur van de gerenoveerde appartementen.
Welbions verhuurt de 70 sociale huurwoningen in het gebied.

 

Concept plattegrond Nieuwe Es

De website van de Nieuwe Es: link

Beeldkwaliteitsplan

In het kader van de herontwikkeling van de Hengelose Es Noord (Nieuwe Es) is er een ontwerp beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es) zal worden gehanteerd bij de welstandstoetsing in het plangebied Nieuwe Es.

Beeldkwaliteitsplan

Meer weten?

Voor meer informatie of vragen over het plan kunt u contact opnemen met projectleider Sam Landman tel. 14 074 of mailen naar gemeente@hengelo.nl onder vermelding van "Nieuwe Es  (Hengelose Es Noord)".
Voor de toekomstige woningen van Welbions in het plangebied kunt u contact opnemen met Rik Gockel van Welbions tel. 074-2468300
Voor de verkoop en verhuur van woningen kunt u terecht op de website www.nieuwe-es.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?