Pilot Spontane Binnenstad

Stimuleringsbijdrage pilot Spontane Binnenstad

Maak het waar in uw binnenstad!

In deze pilot staan initiatieven in de binnensteden van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal voorop. De overheden stimuleren deze initiatieven en zorgen met de pilot voor een extra impuls. Daarmee hopen wij samen met u de binnensteden meer toekomstbestendig te maken. De samenwerking van deze steden, ondersteund door de provincie, maakt de pilot uniek. Immers, door goede afstemming onderling en door elkaar aan te vullen, ontstaan er stuk voor stuk boeiende binnensteden met elk een eigen identiteit.
Mensen die concrete ideeën hebben om de binnenstad aantrekkelijker te maken kunnen doorlopend hun initiatief indienen voor het verkrijgen van een stimuleringssubsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te kunnen komen voor de stimuleringsbijdrage Spontane Binnensteden moet uw initiatief voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Het initiatief komt uit de samenleving (pandeigenaren, bewoners, ondernemers, corporaties of instellingen) en niet van een overheid.
  2. De stimuleringsbijdrage uit de Pilot bedraagt maximaal 25% van de totale begroting.
  3. De maximale bijdrage uit de Pilot is per initiatief € 100.000. De ondergrens is € 5.000.
  4. Een initiatief kan zowel fysiek als procesmatig zijn.
  5. Het initiatief draagt bij aan het profiel van de stad, de complementariteit van de binnensteden en daarmee de kracht van de Netwerkstad, zoals vastgelegd in de Ontwikkelagenda.
  6. Het initiatief heeft betrekking op een individuele binnenstad of de gezamenlijke binnensteden van de Netwerkstad.
  7. De binnensteden worden fysiek begrensd door het (meestal historische) deel van een stad/ dorp dat door de aanwezigheid van winkels en andere openbare voorzieningen de centrumfunctie vervult in een stad.
  8. Er is draagvlak voor het initiatief of dit draagvlak moet te creëren zijn.
  9. Een initiatief dient bij te dragen tot een structureel positief effect op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad, waaronder het oplossen van leegstand door middel van transformatie, transitie en/of functiewijziging.
  10. De nieuwe indieningsperiode loopt totdat het totale budget van 2,6 miljoen euro is bereikt.

Indienen

Iedereen die een concreet idee heeft om de binnenstad van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal aantrekkelijker te maken kan dit indienen bij de verantwoordelijke contactpersonen van de gemeenten.

Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente

De pilot Spontane Binnenstad is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Overijssel en Netwerkstad Twente. De pilot maakt deel uit van de Ontwikkelagenda 2040, een gezamenlijk initiatief van de steden Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal en de provincie Overijssel. Het project draagt bij aan het verbeteren van de stedelijke kwaliteit. De vijf steden zetten samen met de provincie in op complementaire, aantrekkelijke en vitale binnensteden. De pilot Spontane Binnenstad is hierin een  aanjager. Binnen de pilot wordt samengewerkt met lokale partners bij het verbeteren van de Binnenstad, waarbij de overheid een meer faciliterende en aanjagende rol inneemt en er meer ruimte wordt gegeven voor markt- en burgerinitiatieven.

Profielen van de binnensteden

Profiel Hengelo: Businessdistrict en huiskamer met een prettig verblijfsklimaat en wederopbouwarchitectuur. Iedere binnenstad kent een eigen profiel. Dit profiel bevat de kenmerken waarmee de stad of het dorp zich onderscheidt. Versterkt u met uw initiatief dit profiel, dan kunt u in aanmerking komen voor  de stimuleringsbijdrage. Het centrum van Hengelo wordt naast winkels en gezellige horeca ingevuld door (grote, vaak technische) bedrijven. Deze bedrijvigheid in het business district rondom het Centraal Station Twente zorgt voor activiteiten als congressen, faciliteiten voor zakenlieden en voorzieningen. Een toevoeging op dit zakelijke en gezellige centrum is welkom!

Komt u in aanmerking? Zo gaat het verder

Als u denkt in aanmerking voor de stimuleringsbijdrage te komen, dan neemt u contact op met Cees Dalenoord via het e-mailadres gemeente@hengelo.nl, geef daarbij als onderwerp aan 'Pilot Spontane Binnenstad'. U kunt hem ook bellen om samen met hem het aanvraagformulier in te vullen, telefoon 14074. Samen dient u het formulier vervolgens in bij de Netwerkstad Twente. Netwerkstad Twente beoordeelt uw aanvraag aan de hand van de voorwaarden en informeert u of uw aanvraag gehonoreerd wordt. Mocht er aanvullende informatie nodig zijn, dan neemt de Netwerkstad Twente contact met u op. Er wordt gewerkt in tranches. Daarnaast is het goed te weten dat de stimuleringsbijdrage voortkomt uit een pilotproject. Dat betekent dat het project continu geëvalueerd wordt. Het kan zijn dat dit consequenties heeft voor de spelregels van de aanvraag.

Onderdeel Ontwikkelagenda

De pilot Spontane Binnenstad is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Overijssel en Netwerkstad Twente. De pilot maakt deel uit van de Ontwikkelagenda 2040
, een gezamenlijk initiatief van de steden Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal en de provincie Overijssel.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?