Reconstructie Adamsweg

Een aantal bewoners van de Adamsweg ervaart al geruime tijd wateroverlast. Deze overlast uit zich in natte kruipruimtes en –kelders en natte tuinen. Bovendien bevindt de bestrating van de Adamsweg zich in een slechte staat (veel verzakkingen). Teneinde de bovengenoemde problemen op te lossen gaat de gemeente drainage aanleggen in combinatie met een nieuw hemelwaterriool. Het hemelwaterriool en de drainage voeren af op de Berflobeek. Een deel van de riolering wordt vernieuwd. De rijbaan en de trottoirs worden opnieuw gestraat. De Adamsweg wordt klimaat-robuust ingericht door aanpassing van het huidige wegprofiel waardoor meer waterberging ontstaat. Het parkeren wordt gereguleerd door het aangeven van langsparkeervakken. Ook worden nieuwe bomen geplant en wordt de openbare verlichting vervangen. Het kruispunt van de Adamsweg met de Isaäcstraat wordt verhoogd uitgevoerd. De gebakken klinkers in de rijweg worden opnieuw gebruikt. De trottoirs worden voorzien van nieuwe betontegels.

Drainageleiding

Onder de weg wordt een drainageleiding aangelegd. Deze leiding verlaagt de grondwaterstand. De invloedssfeer van de drainageleiding is vanwege de storende lagen in de ondergrond moeilijk te bepalen. Wij geven u dan ook in overweging om op eigen terrein waar mogelijk een drainageleiding aan te leggen die kan worden aangesloten op de gemeentelijke drainageleiding.

Een waterdichte kelder is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het pand. Indien u overlast ervaart van een natte kelder kunt u bouwkundige maatregelen overwegen. Hiervoor verwijzen wij u graag naar de website van het Twents Waternet: www.twentswaternet.nl/grondwateroverlast.

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst op woensdag 17 oktober, in het gebouw van buurt- en speeltuinvereniging De Jeugd aan de Anthoniusstraat, is goed bezocht.

Bekijk het definitieve ontwerp van de Adamsweg.

Uitvoeringstekening

Faseringstekening

Bewonersbrieven

Infobrief 1
infobrief 2
Infobrief 3
Infobrief 3a
Infobrief 4

Meer weten?

Voor informatie kunt u contact opnemen met projectleider Theo Kupper of projectmedewerker Ingrid Leushuis, telefoon 14 074 of mailen naar gemeente@hengelo.nl onder vermelding van reconstructie Adamsweg.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?