Elisabethstraat

Plangebied

Het plangebied wordt globaal gevormd door de Elisabethstraat, Laurastraat, Andreastraat/Laurapark en de Krabbenbosweg.

Aanleiding

De woningen die op de locatie stonden zijn in 2006 gesloopt ten behoeve van een herontwikkeling. Deze herontwikkeling is destijds stil komen te liggen waardoor het gebied al een langere tijd braak ligt. In het plangebied worden 40 grondgebonden woningen en een appartementencomplex voor Welbions met 22 appartementen voor de sociale huur ontwikkeld. Deze ontwikkeling past niet in het huidige bestemmingsplan. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het bestemmingsplan Elisabethstraat voorziet hierin.

Procedure

Op 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Elisabethstraat vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 3 juli tot en met 13 augustus 2019 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is daarmee op 14 augustus 2019 onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?