A1-Zone

Plangebied

Het plangebied ligt als het ware als een stadsrandzone langs het oostelijk deel van de A1. Globaal wordt het gebied begrensd door de volgende straten/spoorlijnen: Weijinksweg, Borgmanweg, Noordelijke Esweg, Oldenzaalsestraat, Bartelinkslaantje, Vleermuisstraat, Torenlaan, Zaagstraat, Landmansweg, IJsbaanweg, Hasselerbaan, Oldenzaalsestraat, afrit 31, spoorlijn Hengelo-Oldenzaal en de snelweg A1. Onderstaande afbeelding geeft een indicatie van de ligging van het plangebied.

Aanleiding

De geldende bestemmingsplannen in het plangebied A1-Zone zijn grotendeels verouderd en onderling sterk verschillend. Hierdoor zijn ongewenste ontwikkelingen niet tegen te houden en gewenste ontwikkelingen zoals het bedrijventerrein Oosterveld moeilijk realiseerbaar. Daarnaast dienen bestemmingsplannen gestandaardiseerd en gedigitaliseerd te worden. Tegen deze achtergrond startte de gemeente Hengelo het actualiseren van haar bestemmingsplannen. Het plan A1-Zone maakt deel uit van deze actualisatieplannen.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 23 juni 2008 het bestemmingsplan A1-zone gewijzigd vastgesteld. Vanaf 26 november 2008 is het bestemmingsplan onherroepelijk. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Het bestemmingsplan A1-Zone is inmiddels deels herzien door de bestemmingsplannen Timmersveld, Beitelstraat 28't Rot en Oosterveld - Zuidelijke percelen.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

In onderstaande stukken is het gedeeltelijk onthouden van de goedkeuring door GS niet verwerkt. In de stukken die ter inzage liggen bij de afdeling Vergunningen is dit wel aangegeven.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?