Backenhagenlaan

Plangebied

Het plangebied wordt begrensd door de Backenhagenlaan, de Zorggebouwen van Carint Zorgcentrum, het Dubbelinckpad en de Weldamstraat.

Aanleiding

Tot en met 2007 stonden op dit terrein 48 duplexwoningen. Deze zijn inmiddels gesloopt en nu ligt het terrein braak. Het plangebied is eigendom van Wooncorporatie Welbions te Hengelo. Op het braakliggende terrein wil Wooncorporatie Welbions 13 grondgebonden huurwoningen en één appartementencomplex met 20 gestapelde huurwoningen in zeven lagen realiseren. Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan.

Procedure

 De procedure van het bestemmingsplan Backenhagenlaan is afgerond. Het bestemmingsplan is op 26 maart 2010 onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?