Beckum 2015

Plangebied

De grens van het bestemmingsplan wordt globaal gevormd door het dorp Beckum (Beckumerschoolweg, Haaksbergerstraat, Pastoor Geertmanstraat, de Hagmolenbeek en het Buitengebied).

Aanleiding

Het vigerende bestemmingsplan Beckum is vastgesteld op 5 december 2006 en onherroepelijk geworden op 17 mei 2007. Bestemmingsplannen moeten binnen 10 jaar worden herzien en opnieuw zijn vastgesteld. Om deze reden is het bestemmingsplan Beckum in zijn geheel herzien. Het bestemmingsplan is een conserverend plan, waarin het huidige gebruik is vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen zijn dus niet meegenomen in het bestemmingsplan.

Procedure

 De gemeenteraad heeft op 23 maart 2016 het bestemmingsplan Beckum 2015 gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 13 april tot en met 24 mei 2016 ter inzage. Tijdens deze inzagetermijn is een beroepsschrift ingediend bij de Raad van State. Op 19 oktober 2016 heeft de Raad van State het beroep ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?