Bedrijventerrein Twentekanaal, Noordelijke Kanaalzone

Plangebied

Het plangebied wordt aan de oost-, noord- en zuidzijde begrensd door de grenzen van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal en aan de westzijde door het tracé van de door te trekken Laan Hart van Zuid.

Aanleiding

Tijdens de procedure van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal is besloten om het gebied van de Noordelijke Kanaalzone uit het plangebied te laten in verband met de destijds lopende procedures rondom de verplaatsing van Stork Thermeq naar het gebied. Het geldende plan voor het gebied voorziet in een mogelijke invulling met zware industrie. Dat is niet gewenst in verband met de geringe afstand tot de woningen ten noorden van de Noordelijke Kanaalzone. Om de gebruiksmogelijkheden te laten aansluiten op de moderne inzichten ten aanzien van milieuzonering, wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid dat voorziet in eenzelfde systematiek als van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal.

Procedure

 De gemeenteraad van Hengelo heeft op 16 december 2015 het bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal, Noordelijke Kanaalzone gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Bedrijventerrein Twentekanaal, Noordelijke Kanaalzone lag van 13 januari tot en met 23 februari 2016 ter inzage. U kunt echter nog steeds een raadpleegbare verbeelding op RO-online inzien en de digitale bronbestanden zijn ook nog beschikbaar.

Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. Op 29 maart 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan en het beroep ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

 

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?