Bellersweg 13 e.o.

Plangebied

Het plangebied wordt gevormd door de percelen kadastraal bekend als sectie F, nummers 643, 1429, 1564, 1565, 1573, 1837, 1847 en 1848.

Aanleiding

Door Het Oversticht is een landgoederenvisie opgesteld voor het realiseren van drie landgoederen aan de Bellersweg. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van één van deze landgoederen mogelijk. Het gaat in dit geval om een particulier initiatief waarbij sprake zal zijn van een kwaliteitsverbetering, doordat onder andere ruim drie hectare nieuwe natuur zal worden gerealiseerd en het agrarisch bedrijf volledig wordt gestaakt. Daarnaast wordt een landhuis gebouwd, het bestaande erf opgeknapt en ook wordt de bestaande deel in karakteristieke stijl teruggebracht (wordt verbouwd tot woonhuis).

Procedure

De procedure voor het bestemmingsplan Bellersweg 13 e.o. is afgerond. Op 21 januari 2014 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Bellersweg 13 e.o. gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde plan lag ter inzage van 5 februari 2014 tot en met 18 maart 2014. Er is geen beroep ingesteld tegen het plan. Het bestemmingsplan is op 19 maart 2014 onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?