Boekeloseweg en Toermalijnstraat

Plangebied

Het plangebied bestaat uit drie afzonderlijke gebieden. Het eerste gebied betreft een gedeelte van het perceel kadastraal bekend sectie E, nummer 2281, gelegen ten zuiden van de Toermalijnstraat. Het tweede gebied betreft een gedeelte van het perceel kadastraal bekend sectie E, nummer 2336, gelegen ten noorden van de Toermalijnstraat. Het derde gebied betreft (delen van) de percelen kadastraal bekend sectie E, nummers 2606, 2195, 2293 en 1953 en sectie K, nummers  2940, 2941, 2374, 2258 en 2257 (Boekeloseweg).

Aanleiding

Het voorliggende bestemmingsplan heeft als doel een aantal ontwikkelingen op Twentekanaal mogelijk te maken. Deze ontwikkelingen betreffen het aanpassen van de Boekeloseweg ten behoeve van de aanleg van een busbaan, het inpassen van de puinbreker en het realiseren van een parkeerterrein voor vrachtwagenparkeren. De genoemde ontwikkelingen passen niet binnen het bestaande bestemmingsplan.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan Boekeloseweg - Toermalijnstraat is afgerond. Op 9 november 2011 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 28 december 2011 tot en met 7 februari 2012 ter inzage. Er is geen beroep ingesteld tegen het plan. Het bestemmingsplan Boekeloseweg – Toermalijnstraat is op 8 februari 2012 onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?