Boeldershoek 2009

Plangebied

Er is door de gemeenten Enschede en Hengelo een nieuw bestemmingsplan ontworpen voor het gebied Boeldershoek. Het Hengelose deel van het plangebied is gelegen tussen de Boldershoekweg, Diamantstraat, Boekeloseweg, Bruninksweg, Grote Veldweg en de gemeentegrens met Enschede.

Aanleiding

Het bestemmingsplan Boeldershoek 2009 is een uitwerking van de Ontwikkelingsvisie Boeldershoek en maakt nieuwe ontwikkelingen mogelijk op het terrein van Twence. Hierbij is het beschermen van de belangen in de omgeving het uitgangspunt geweest.
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening dienen bestemmingsplannen eens in de 10 jaar te worden geactualiseerd; deze actualisatieverplichting was mede aanleiding voor het maken van het plan.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan Boeldershoek 2009 is afgerond. Op 11 oktober 2011 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 9 november 2011 t/m 20 december 2011 ter inzage. Er is geen beroep ingesteld tegen het plan. Het bestemmingsplan Boeldershoek 2009 is op 21 december 2011 onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?