Bos Noord (Midden)

Plangebied

Het plangebied bestaat uit vier uit te geven kavels midden in het woongebied Bos Noord van Dalmeden.

Aanleiding

Voor het woongebied Bos Noord is al eerder een uitwerkingsplan opgesteld maar op dat moment was het perceel aan de Bornsedijk nog niet in eigendom van de gemeente Hengelo. Dit bestemmingsplan biedt ruimte voor vier uit te geven kavels, dit in tegenstelling tot één woning die het vigerende bestemmingsplan toelaat.

Procedure

 De procedure voor het bestemmingsplan Bos Noord (Midden) is afgerond. Op 29 januari 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Bos Noord (Midden) vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lagen van 6 maart tot en met 16 april 2013 ter inzage. Er is geen beroep ingesteld tegen het plan. Het bestemmingsplan Bos Noord (Midden) is op 17 april 2013 onherroepelijk geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg 121. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?