Broek Oost

Plangebied

Het plangebied Broek Oost is ten noordoosten van het Broekpark en ten oosten van Broek Noord gelegen en wordt globaal begrensd door de Deurningerstraat, de bergingsvijver in het Broekpark, de Parelmoervlinder en het tracé van de Beneluxlaan.

Aanleiding

Door een grenscorrectie tussen de gemeente Hengelo en de gemeente Weerselo in 2001 is het gebied 'Het Broek' vergroot. Hierdoor bestaat de mogelijkheid Broek Noord en daarmee het gehele Broek op een gepaste wijze af te ronden.

Het plangebied maakt ruimtelijk gezien onderdeel uit van het noordelijk deel van Het Broek. Met het bestemmingsplan Broek Oost wordt aangesloten bij de eerdere planvorming van Broek Zuid en Broek Noord en wordt voorzien in de ontwikkeling van woningbouw. Het plan gaat grotendeels uit van de bouw van halfvrijstaande en vrijstaande woningen en circa vijfentwintig appartementen in de sociale sfeer (huur).

Eveneens wordt in dit bestemmingsplan de bouw van een verpleeghuis voor de Trivium-Meulenbelt Groep mogelijk gemaakt en zijn de bestaande woningen binnen de grenzen van het plangebied Broek Oost ingepast en als een gedetailleerde bestemming op de plankaart aangeduid. Ook een deel van de Beneluxlaan (gelegen tussen Sprinkhaan (bij benadering) en Deurningerstraat) is in het bestemmingsplan Broek Oost opgenomen.

Procedure

 Het vastgestelde bestemmingsplan heeft van 20 maart 2009 tot en met 1 mei 2009 ter inzage gelegen bij de afdeling Vergunningen en bij de Gemeentewinkel. Er is gedurende deze periode geen beroepschrift ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het bestemmingsplan Broek Oost op 2 mei 2009 onherroepelijk is geworden. U kunt een papieren versie van het bestemmingsplan inzien bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor aan de Hazenweg. De link naar de digitale stukken kunt u hieronder vinden bij 'Inzien'.

Inzien

Hieronder kunt u de onderdelen van het bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?