Buitengebied, Bornsedijk 80

Plangebied

Met dit bestemmingsplan wordt de bestemming gewijzigd voor (enkele percelen nabij de) Bornsedijk 80, kadastrale sectie U, nummers 185, 4184 en 4185.

Aanleiding

Op de locatie Bornsedijk 80 was voorheen het bedrijf 'De Kruidentuin' gevestigd. De bestemming wordt gewijzigd van 'Bedrijf' naar 'Wonen' en 'Agrarisch met waarden'. Ook wordt de realisatie van een woning in het kader van Rood voor Rood mogelijk gemaakt, dit ter compensatie van de sloop van landschapsontsierende bebouwing elders.

Procedure

De gemeenteraad heeft op 21 mei 2019 het bestemmingsplan Bornsedijk 80 vastgesteld. Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken lag van 29 mei tot en met 9 juli 2019 ter inzage. Tijdens de inzagetermijn is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Het bestemmingsplan is daarmee op 10 juli 2019 onherroepelijk geworden.

Inzien

Hieronder kunt u de juridisch leidende onderdelen van het digitale bestemmingsplan kosteloos inzien en downloaden.

Lees meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?